עמדות מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים לעומת עמדותיהם כלפי תלמידים רגילים

מקור וקרדיט :
רחל טלמור, אסיה שרון, אורלי קיים, "עמדות מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים לעומת עמדותיהם כלפי תלמידים רגילים" ,  סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, כרך 24 , מס. 2 ע"ע . 21-30     2010, 
המאמר המלא מצורף כקובץ PDF בסרגל מצד ימין
המחקר בחן את עמדותיהם הגלויות והסמויות של 257 מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים. עמדות מורים עשויות להשפיע מכרעת על התנהגותם כלפי תלמידים אלה ועל הצלחת שילובם וקידומם.  עמדות מורים כלפי תלמידים דורשות בירור סמוי ועקיף, משום שעמדות שליליות במיוחד עלולות שלא להיחשף בבדיקה גלויה וישירה מסיבות של רצייה חברתית או של קושי של המורה להודות בהן אף בפני עצמו.  במחקר נעשה שימוש בשאלון מטפורות
אסוציאטיביות המכיל 80 מטפורות מ 8- תחומי תוכן. כל נבדק בחר 8 מטפורות עבור המושג  "תלמיד עם צרכים מיוחדים" או עבור המושג "תלמיד", ובניתוח סטטיסטי נערכה השוואה בין העמדות לפי שלושה פרמטרים: חום/קור, גבריות/נשיות, העדפה/אי-העדפה, מהירות/אטיות.
ראיונות חצי מובנים סייעו לפרש את הנתונים. הממצאים הראו שתלמיד עם צרכים מיוחדים מועדף הרבה פחות על ידי המורים,  מרתיע במידת- מה, ונתפס כאטי, כקולני וכבולט, אך גם כפגיע וכעדין וכמי שנחוצים לו הגנה, חום ודאגה. מוצע להגביר את הפעולות לשינוי עמדות המורים ובייחוד מן ההיבט הרגשי, ולהמשיך לעקוב אחר שינוי העמדות באמצעות מדידות סמויות.
מה דעתך?

  ראו בעניין זה ירחון 4 הממ"מים גיליון מספר 19 בכתובת http://www.education.gov.ilניהול על פי ערכיםתרומת ניהול בית הספר היסודי על פי ערכים להצלחת השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ירחון 4 הממ"מים, גיליון מספר 19 בחינוך יסודי, מינהל, ירחוניםwww.education.gov.il

  פורסמה ב 09/03/2010 ע״י מלכה וידיסלבסקי

  היכן ניתן לקרוא את המחקר המלא?

  פורסמה ב 06/05/2014 ע״י אורלי חדד

  שלום רב כיצד ניתן ליצור קשר עם מחברות המאמר?תודה

  פורסמה ב 20/12/2014 ע״י אורלי

  אורלי יכולה לפנות אלי במייל.

  פורסמה ב 21/12/2014 ע״י רחל טלמור

  האם ניתן לקבל את המייל של רחל טלמור?

  פורסמה ב 07/09/2017 ע״י בר אוסנת

  האם יש תקציר למאמר?

  פורסמה ב 12/10/2017 ע״י עביר

  שלום המאמר כולו מצורף בקישור בצד שמאל

  פורסמה ב 13/10/2017 ע״י צוות פורטל מסע

  התקציר מופיע עם המאמר וגם בתקצירים של מופת

  פורסמה ב 13/10/2017 ע״י טלמור רחל

  תודה רחל

  פורסמה ב 14/10/2017 ע״י צוות פורטל מס"ע
  מה דעתך?