עמדות מורים וסטודנטים לחינוך גופני במכללות בישראל, בנושאי המקצועות המעשיים

מקור: דיין אהרון (2005). עמדות מורים וסטודנטים לחינוך גופני במכללות בישראל, בנושאי המקצועות המעשיים, המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון

מחברי תוכניות לימודים בחינוך הגופני במכללות מתחשבים במגבלות תחומי הלימוד ובמספר השעות המוקצות להוראת הנושאים השונים בתחום. הם מנסים גם להתאים את נושאי הלימוד למטרות החנ"ג , למאפייני מוסדות הלימוד ולקהילה הסובבת אותם. המחקר בדק עמדות של מורים וסטודנטים לחנוך גופני בנושאי הלימוד על פי מטרות החנ"ג המופיעות באופן מסורתי במערכת החינוך. מדובר במקצועות המעשיים ובהם: אתלטיקה קלה, כדורעף, כדורסל, כדוריד, שחייה, תנועה יסודית, התעמלות ספורטיבית, משחקי נופש ריקודי-עם ומחול.

אוכלוסיית המחקר כללה 243 סטודנטים מהמכללות הבאות, גבעת וושינגטון, מכללת סמינר הקיבוצים, המכללה לחנ"ג ע"ש זינמן בוינגייט והמכללה האקדמית אוהלו.הנתונים נאספו באמצעות שאלון שנבנה במיוחד למחקר זה.

בין הממצאים: א. בדרוג נושאי הלימוד נמצא שהמורים והסטודנטים סברו ש"שמירת הבריאות ושיפורה" היא המטרה החשוב ביותר ואחריה – "כושר גופני ופיתוח היכולת התנועתית"" "פעילות נופש כעיסוק קבוע במהלך החיים", ו"פעילות משקמת"; ב. שחייה, אתלטיקה קלה וכדורסל דורגו כנושאי הלימוד החשובים ביותר וריקודי עם ומחול – במקום האחרון; ג. המורים והסטודנטים מייחסים לרוב המקצועות רמת חשיבות דומה.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya