על מה משפיע המורה המשפיע?

מילות מפתח: מורה משפיע מורים

לסיכום הרצאה מקורי - ראו קובץ מצורף משמאל

שאלת המחקר

"המורה המשפיע" מוגדר כמורה שתלמידיו זוכרים אותו, גם כעבור שנים רבות, ויודעים לציין את מהות השפעתו כחוויה שתרמה לחייהם.
המחקר מבקש לעמוד על תפיסותיהם של אנשים מבוגרים, המעידים על כך, שהשפעתו של מורה מסוים עליהם הייתה בעלת משמעות מיוחדת עליהם, ולבחון את טיבה של ההשפעה הזאת עליהם. 
נשאלת השאלה כיצד תופסים אנשים את השפעתו של המורה שהשפיע עליהם ביותר, באיזה מובן הושפעו ועל איזה תחום חיים פעלה ההשפעה?

השערת המחקר

התיזה הפילוסופית של המחקר מבוססת על משנות של הפילוסופיה החינוכית-ההומניסטית, ובעיקר על תפיסת הפילוסופיה החינוכית האקזיסטנציאליסטית.
השערת המחקר, המבוססת על הספרות הפילוסופית, היא:
השפעתו של "המורה המשפיע" חורגת מרובדי הקניית ידע, מושגים ומיומנויות למידה. היא נוגעת ברובדי עומק של התלמיד, שבהם הוא מתלבט בשאלות-יסוד ומעצב את קיומו.

בשונה ממחקרים קודמים הבוחנים את תפיסותיהם של תלמידים את המורה האידיאלי שלהם בעודם תלמידיו, ואילו מחקר זה פנה לאנשים מבוגרים ומבקש לעמוד על תפיסתם כעבור שנים, בפרספקטיבה של זמן, את ה"מורה המשפיע" שהיה להם בילדותם או בנעוריהם.

דרכי המחקר

א. שאלון. מעמיד בפני הנחקר שאלה אחת בה נתבקש להיזכר במורה שהשפיע עליו במיוחד, ולציין מדוע, או באיזה מובן, או באיזה תחום, או על מה, השפיע המורה עליו?
השאלון הועבר בקרב 226 אנשים מבוגרים - רובם סטודנטים בגילאי 20 עד 40. בשלב השני הועבר אותו השאלון ל- 222 אנשים מבוגרים, במשקל רב יותר לגילאי 41 ומעלה, והוספו מספר שאלות המתייחסות לפרטים אישיים. 

ב. ראיונות עומק. 15 ראיונות פתוחים, שנועדו לעמוד על תפיסותיהם של אנשים ביחס ל"מורה המשפיע" שהיה להם בתקופת לימודיהם בבית הספר. המרואיין מתבקש לספר את סיפורו הקשור במורה שהשפיע עליו השפעה מיוחדת.

ג. טקסטים מספרות יפה. מתוך רצון לעמוד על דקויותיה של החוויה החינוכית, נעשה חיפוש ביצירותיהם של סופרים ידועים, תיאורים שבמרכזם עומדת דמות של מורה.


ממצאים ראשוניים

בניתוח התשובות נמצאו מספר קטגוריות עיקריות המאפיינות אותן:
א. הומאניות ואמפתיה – 30%
ב. זהות אישית – 23%
ג. מקצועיות המורה – 22%
ד. הקניית ביטחון ואמון ביכולת – 18%
ה. הקניית ערכים – 7%

ב- 25 מכלל השאלונים התשובה הייתה: "לא היה לי מורה משפיע". יש לציין, שב- 14 שאלונים התשובות ביטאו ביקורת שלילית כלפי המורה.
ניתוח תכני ראיונות העומק וקטעי הספרות היפה לא הוסיף קטגוריות לאלה שנמנו אלא הוסיפו עומק וחידוד לאלה הקיימות

כמו כן נמצא שגברים, לעומת נשים, מייחסים משקל רב יותר ל"זהות אישית" ול"מקצועיות המורה"; נשים מייחסות משקל רב יותר ל"הקניית ביטחון ואמון ביכולת" ול"הקניית ערכים".

דיון

1. תשובות הנחקרים מעידות על כך, ש"המורה המשפיע" בעיניהם, אכן משפיע על ממדי עומק בקיום האדם.
2. חווית ההתחנכות אצל "המורה המשפיע" שנים רבות אחרי תקופת ההתחנכות מתוארת במושגים די דומים לאלה המרכיבים את תפיסת המורה הזה בעת ההתחנכות, כפי שמצאנו במחקרים שקראנו.
3. אחרי זיהוי וניתוח הקטגוריות, יתכן שמתחדדת התובנה, ש"המורה המשפיע" משפיע על התלמיד בשני תחומים: בממדים של הומאניות ובממדים של אינטלקטואליות, ויש, כמובן, מהילה הדדית גם בין שתי הקטגוריות-על האלה.

 

המחקר טרם הסתיים ועדיין נמצא בתהליך של ניתוח וסריקת חומרים נוספים. בשלב הבא ישנה כוונה לאתר מורים המוערכים כ"מורים משפיעים" ולראיינם.

מאמצים רבים מושקעים בהכשרת המורים בעיקר בשני תחומים: ארגון החינוך ובדידקטיקה. כוונת המחבר היא להטות את המחשבה של כל הקשורים בחינוך, אך במיוחד של המתכשרים להוראה ושל מוריהם במכללות להוראה ובאוניברסיטאות, חזרה לעיסוק במהות החינוך. לדעת המחבר אין לצמצם את חשיבות הידע הדיסציפלינארי והדידקטיקה, אך יש לחזק את היסודות שנחלשו - העצמה אישית ומחויבות לתלמיד.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    פרופ' תדמור הוא הוא מורה משפיע, מורה דרך.הרעיונות העולים מהמחקר מתמזגים בתדרים המהדהדים בלבי.להבנתי, עוסק המחקר ב"איך" , באינטראקציה של המורה עם הלומדים, ולא ב"מה", ו'איך' הוא שורש המלה 'איכות'.ברכות לפרופ' תדמור.

    פורסמה ב 02/11/2004 ע״י ציפי כהנוביץ'
    מה דעתך?
yyya