על הרצף :הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים – מדיניות, תאוריה ומעשה

על הרצף , הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים – מדיניות, תאוריה ומעשה

הוצאת מכון מופ"ת 2013

שרה שמעוני, אורית אבידב-אונגר (עורכות)

הספר על הרצף: הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים – מדיניות, תאוריה ומעשה מפגיש את הקוראים עם מדיניות פיתוחם המקצועי של המורים בישראל, החל בתקופת הכשרתם, דרך התמחותם וכניסתם לתפקיד, ולאורך עבודתם בשדה ההוראה. תפקיד המורה נותר עמוד התווך של מערכת החינוך. עם זאת הפנים המשתנות של מערכות חינוך בארץ ובעולם לרבות תפקידו של המורה בתוכן, מחייבות חשיבה מחודשת על אודות מדיניות ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים.

הספר נועד להציג ולבחון את התפיסה בדבר נחיצותו של רצף בהתפתחותם המקצועית של המורים, תפיסה הנגזרת מן הצורך הקיומי בלמידה ובהתעדכנות מתמדת לאורך החיים במציאות המשתנה תדיר של המאה ה-21. שלובים בו במארג ייחודי פרקי מדיניות, מחקר ועשייה בכל אחד משלבי הרצף.

פרקי המדיניות מנוסחים לעתים קרובות בלשון של הנחיות או של תיאורי הפעלה ובצדם שיקולי דעת. בפרקי התאוריה והמחקר משולבים הגות וניתוח העשייה במבט ביקורתי. הספר מביא לידי ביטוי סוגות של מחשבה ושל כתיבה שעל פי רוב אינן דרות יחדיו. שילובן בו יוצר מארג של דימויי עשייה ובוחן אותם דרך עדשות המדיניות, המחקר והתאוריה. כך מתהווה בו מרחב חשיבה היברידי, שדברי תאוריה ודימויי עשייה נעים בו אלו לצד אלו, והקורא יכול לבחון אותם ולעמת ביניהם.

הספר הוא פרי דיאלוג מתמשך בין אנשי מדיניות – ראשי המינהל להכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה, מורים וחברי סגל במכללות האקדמיות לחינוך – ובהם הממלאים את שני התפקידים זה בצד זה. הוא אינו רק מגיש ידע מוסכם, אלא גם מבקש להעלות שאלות ולעורר מחשבה. הספר מזמין אתכם, הקוראים, להמשיך ולהשתתף בדיאלוג שנפתח. התקווה היא ליצור הזדמנויות ללמידה מעמיקה של הנושא ובכך להשביח את מערכת החינוך בדרכה לקידום ההוראה והלמידה.

הספר יצא בשיתוף עם משרד החינוך – מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה

קישור להוצאת הספרים של מכון מופ"ת

תוכן עניינים ודבר העורכות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya