על אחידות שכר המורים ומעמדם היחסי לעומת יתר השכירים

מקור וקרדיט: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

המחקר בחן את הקשר בין סולם השכר האחיד והארצי של המורים, לבין איכות הפונים להוראה מצד אחד, ומיצובם של המורים מבחינת שכרם יחסית לבעלי מקצועות אחרים מצד שני.


עפ"י ממצאי המחקר מיצובם היחסי של המורים המתבטא בשכרם, קשור באופן הדוק למקום המגורים שלהם: בישובים שרמת החברתית-כלכלית נמוכה יחסית, שכר המורים גבוה יחסית וביישובים שרמתם החברתית-כלכלית גבוהה, שכרם נמוך בהרבה.


ממצאי המחקר ניתן להניח שיוקרתם החברתית של המורים גבוהה יחסית ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, ולהפך. כמו כן עפ"י ממצאי המחקר מצביע על כך שלא חלה ירידה ברמתם הקוגניטיבית של הפונים להוראה.

 

מקור וקרדיט: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya