סקירת ספר חדש: "בנים וחינוכם בביה"ס: החוויה בהפיכה למישהו אחר", מאת ג'ון וילן

מאת: John Whelen

McCall, Stephanie D. "Review of Boys and Their Schooling: The Experience of Becoming Someone Else, by John Whelen", Teachers College Record; April 18, 2012.

מבין ספרי המחקר על נערים בבית הספר ותהליכי גיבוש זהותם ספרו של החוקר האוסטרלי  John Whelen ראוי לציון .

הספר עוסק במחקר אתנוגרפי שהתבצע לאורך שנתיים (2004-2003) באוסטרליה, הבוחן כיצד נערים חווים את בית הספר. המחקר נערך בקרב שתי קבוצות של נערים בחטיבת הביניים. קבוצה אחת היא של נערים הנראים מנותקים מבית הספר והשנייה של נערים הנתפסים בעיני מוריהם כמופת של ערכי בית הספר. בספר משולבים סיפורי חוויות של נערים, ממצאים מדיונים ארוכי טווח עם נערים, וחקירת הרצונות השאפתניים של נערים מסוימים בלימוד.

בחלקו הראשון של הספר מציג וילן את המדיניות החינוכית העכשווית באוסטרליה המגדירה את "תלמיד בית הספר" בהקשר של השיח המגדרי. הוא מראה כיצד הנוהגים המוסדיים של בית הספר מכוננים נערים מנותקים בדרכים דומות לאלה המכוננות תלמידים מוצלחים, ודן במחקרים אתנוגרפיים העוסקים בחוויות של נערים ונערות בבית הספר.

בחלקו השני של הספר ישנו תיאור מפורט של ההקשר הבית ספרי שבו מתנהל המחקר. מתוארים גם הדילמות והאתגרים שעומדים בפני וילן אשר בנוסף להיותו חוקר הוא משמש כמורה וכמנהל שכבה בבית הספר. על רקע זה מעשיר וילן את שיטות המחקר שלו באמצעות אתנוגרפיה פוסט-סטרוקטורליסטית. לבסוף, מוצגים כמובן ממצאי המחקר.

מטרה מרכזית של הספר היא בחינת תנאי השיח שדרכם נערים חווים את בית הספר ומגבשים את זהותם. וילן בוחן את היחסים החברתיים בבית הספר ומראה כיצד רעיונות ומעשי המורים עשויים להילקח או להידחות במאבקי הנערים להבין מיהם וכדרך לגיבוש זהותם. בעוד שניתוח תפקיד המורים אינו מטרה מרכזית של המחקר, הספר משתמש בנתוני ראיון מפורטים כדי להראות כיצד הנערים מבינים את עצמם כתלמידים וכלומדים ביחס למוריהם.

כנקודה לביקורת, נראה שהיה מקום לניתוח רחב יותר של שיח המורים עם תלמידיהם בהקשר של הדיון המגדרי. כמו כן, חסרה התייחסות למסרים שיכולים להיות מועברים לגבי זהותם של הנערים בהקשר של תכנית הלימודים.

הספר מתאים במיוחד למתעניינים במחקר אודות הקטגוריה החברתית הרחבה של "נער", חינוך ותהליכי זהות. התיאור המפורט של האתנוגרפיה הפוסט-סטרוקטורליסטית הופך את הספר למקור מצוין עבור תלמידי מחקר מתקדמים.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

Boys and Their Schooling: The Experience of Becoming Someone Else

Reviewed by Stephanie D. McCall — April 18, 2012
Title: Boys and Their Schooling: The Experience of Becoming Someone Else
Author(s): John Whelen
Publisher: Routledge, New York
ISBN: 0415879175, Pages: 296, Year: 2011

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya