סקירת מידע: תוכניות להצמחת מנהיגות מורים ויזמות של מורים בבתי ספר בפריפריות החברתית והגיאוגרפית

בר-זוהר, ב' ויוספסברג בן-יהושע, ל' (2020). סקירת מידע: תוכניות להצמחת מנהיגות מורים ויזמות של מורים בבתי ספר בפריפריות החברתית והגיאוגרפית. תל אביב: מכון מופ"ת

להצמחת מנהיגות בית ספרית יש חשיבות עליונה. בעוד שמנהלים אמונים על ארגון, הוצאה לפועל של תוכניות, תחזוקת הסדר הקיים ושמירה עליו ועל תכנון עתיד הארגון, מנהיגים צריכים לחולל ארגון מחדש, להציע נקודות מבט חלופיות, להשפיע על אחרים ולהתניע תהליכים מתוך תחושת שליחות ובאמצעות יכולותיהם האישיות וכישורי מנהיגותם. קיים הבדל בסיסי בין מנהלים של מוסד חינוכי למורים או למורים בדרג ביניים, וזאת בגלל כוח סמכותם הנבדל. בזמן שמנהלי הארגון מקבלים את סמכותם מתוקף מעמדם הרשמי בסולם ההיררכי בארגון, המורים פועלים בארגון מתוקף סמכותם המקצועית או מתוקף סמכותם הפדגוגית בתחום תוכן מסוים.

סקירת מידע זו עוסקת בשתי השאלות הבאות:

 1. מיהם היכולים ו\או הצריכים לעבוד כמנהיגים בבית הספר?
 2. מהן הדרכים הטובות ביותר להכשיר מנהיגים בבית הספר?

בסקירה מוצגות ומנותחות תוכניות שונות להצמחת מנהיגות מורים ויזמות של מורים בבתי ספר בפריפריות החברתית והגיאוגרפית בבריטניה, בארצות הברית, בקנדה ובישראל. בסקירה מפורטים מבני התוכניות, מאפייניהן, הפרקטיקות הנהוגות בהן, מגבלותיהן והישגיהן.

התוכניות לפיתוח מנהיגות מורים ויזמות של מורים בהוראה פונות לקהלי היעד הבאים:

 • א. מורים בשנים הראשונות להוראה;
 • ב. מורים מובילים
 • ג. מורים בדרגי ביניים
 • ד. רכזים (רכזי מקצוע, רכזי פדגוגיה ,רכזי שכבה ,רכזי בטיחות ,רכזי למידה והערכה).
 • ה. סגני מנהלים.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת

השפעות של מנהיגות חינוכית על נכונות מורים לעבוד: תפקידים של אקלים בית ספרי, ייפוי כוח וחלוקת עבודה

מורדים נגד המערכת

 

 

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya