סקירת ביקורת על הספר "חונכות מתוקשבת למורים; פרקטיקות של התפתחות מקצועית מקוונת"

Review of the book Virtual mentoring for teachers: Online professional development practices. (2012, October). Reference and Research Book News,

כותבי מאמרים בחינוך, טכנולוגיות הוראה, ספרנות, מדיניות החינוך, ואוריינות מתארים מודלים של התפתחות מקצועית לחונכות של מורים המשתמשים בכלים מתוקשבים, ומקרי חיים אמיתיים עכשוויים מכל רחבי ארצות הברית ומספר מדינות נוספות, המציגים לראווה מגוון תכניות של התפתחות מקצועית מקוונת המבוססת על מחקר ואת המודלים הטובים ביותר של פרקטיקה.

 הפרקים בחלק 1 עוסקים במודלים של התפתחות מקצועית עבור סגל הוראה בסביבות מקוונות, במצבים כגון למידה מקצועית המשתמשת באתרי רשתות חברתיות, והתפתחות מקצועית בסיוע עוזרי הוראה בתארים מתקדמים המלמדים באופן מקוון.

 חלק 2 נוגע בתיאוריות של למידה מקוונת והפרקטיקות הטובות ביותר של הוראה ולמידה בסביבות מקוונות. כמה נושאים מיוחדים הנדונים בחלק זה כוללים את מוטיבציית הלומד המקוון, ופיתוח יכולות התלמידים לכרוך יחדיו את מיומנויותיהם ותכונותיהם הייחודיות.

קישור לספר בהוצאה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya