ספרים חדשים: הגישה המאוזנת להוראת הקריאה ומוכנות לבית הספר

דויד הנאור, הגישה המאוזנת להוראת הקריאה, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2003

הספר מתאר את הדרך המתאימה לקידום התפתחות רכישת השפה הכתובה בקרב ילדים בהתבססות על הגוף המחקרי הנרחב הקיים בתחום. הטיעון המרכזי בספר הוא כי בקריאה פועלים תהליכים של פענוח במשולב עם תהליכים של בניית משמעות. שני סוגי התהליכים עקרוניים וחיוניים בתהליך ועל כן יש חשיבות רבה לתת ביטוי משולב לשני סוגי תהליכים אלה בהוראת הקריאה.

פרקי הספר:
בפרק ראשון מתוארים תהליך הקריאה והגישה הבסיסית להוראתה (הפרקים השני, השלישי והרבעי עוסקים בשלבים שונים של התפתחות הקריאה. כל פרק מציג את התיאוריה המתייחסת לשלבים הקוגניטיביים של ההתפתחות, הדרכים להערכת ידע אורייני בשלב הנדון ושיטות ההוראה המתאימות לשלב זה.).

הפרק השני עוסק בשלבי ניצני האוריינות המקביל פחות או יותר לתקופת גן הילדים וכיתה א'.

הפרק השלישי עוסק בהוראת ראשית הקריאה ובניית השטף המקביל פחות או יותר לכיתות א'-ג'.

הפרק הרביעי מתייחס לשלב הבשל יותר של הקריאה המתאים פחות או יותר לכיתות ד'-ו'. שלושת הפרקים הללו עוסקים בהתפתחות האוריינות מן הגן ועד סוף בית הספר היסודי.

הפרק האחרון עוסק בסוגיה של תפקיד המורה. דיון בתפקיד המרכזי של המורה בהתפתחות הידע האורייני הכרחי בכל ספר הדן בהוראת הקריאה.

על המחבר: ד"ר דויד נאור, הוא מרצה בכיר במגמה להוראת שפות בבית ספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. מחקריו מתאפיינים בשילוב שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות ומתמקדים ביחס בין קריאת טקסטים אותנטיים ובין מעמדם מבחינה חברתית קוגניטיבית בשפה ראשונה ושנייה. מחקריו מתייחסים לטווח רחב של סוגיות כגון: היבטים ספציפיים של הז'אנר בשפה ראשונה ושנייה, היבטים קוגניטיביים בהוראת האוריינות, הבנות בין-תרבותיות ביחס לקריאה ואוריינות אקדמית בתחומי דעת שונים. מאמריו פורסמו בכתבי עת ידועים:

Applied linguistic
Discourse processes
Tesol quarterly
Cognitive linguistics
Language awareness

להלן מבחר ממאמריו:

Hanauer, -David-Ian. "The Task of Poetry Reading and Second Language Learning", Applied-Linguistics; Sep 2001 (v22 n3) p295-323.

Hanauer, -David. Attention and Literary Education: A Model of Literary Knowledge Development. Language- Awareness; 1999, (v8 n1 p15-29)

Hanauer, -David. Student Teachers' Knowledge of Literacy Practices in School. Teaching-and-Teacher-Education; Nov, 1997 (v13 n8) p847-62.

 Hanauer, -David and Gordon, -Claire-M. The Interaction between Task and Meaning Construction in EFL Reading Comprehension Tests. TESOL-Quarterly; Sum 1995 (v29 n2) p299-324

שפטיה, לאה. מוכנות לבית הספר, מכון הנרייטה סאלד בשיתוף עם הוצאת הספרים, "אח", קרית ביאליק, 2003.

ספר זה עוסק במגוון נושאים הנידונים בספרות תחת הכותרת "מוכנות לבית הספר" (school readiness), מטרתו לספק למחנכים ולמעצבי החינוך בגיל הרך ידע על התחום ולהצביע על תרומתו האפשרית לתכנית החינוכית לגילים צעירים.
לספר שני חלקים: החלק הראשון כולל דיון בסוגיות הקשורות במושג המוכנות, מתוארים בו גישות וממצאים לגבי קטגוריות המוכנות השונות, ומוצג מידע אמפירי על מבחני המוכנות לתחומיהם ודוגמאות של פריטים המשמשים לבדיקתם.

בחלק השני נידונות סוגיות תיאורטיות הקשורות בתכנית החינוכית לגיל הרך ובטיפוח ממדי המוכנות המרכזיים. בסופו של חלק זה מובאות דוגמאות של כיווני טיפוח המותאמים לדרכי הלמידה הייחודיות של ילדים צעירים.

פרקי הספר

חלק א': מהי מוכנות לבית הספר?

פרק ראשון: סוגיות מרכזיות בנושא המוכנות לבית הספר

  משמעות המושג "מוכנות לבית הספר"        
  מבחני מוכנות –אופיים והשימוש בהם        
  תחומי המוכנות העיקריים –גישות וממצאים       
    מוכנות לקריאה           
    מוכנות לחשבון           
    מוכנות התנהגותיות –הסתגלויות       

סיכום                

פרק שני: דרכים וכלים לבדיקת תחומי המוכנות        

 קריטריונים להגדרת תחומי המוכנות ודילמות הקשורות בנושא   
 תחום המוכנות הלימודית –פירוט         
 מוכנות לקריאה (וכתיבה)           
 מוכנות לחשבון             
 הבהרות לקטגוריות המיון במוכנות לימודית       
 תחום המוכנות ההתנהגותית-הסתגלותית –פירוט      
 הסתגלות לימודית           
 הסתגלות חברתית-רגשית        
כלים ופריטים לבדיקתם של תחומי המוכנות הלימודית      
כלים ופריטים לבדיקתם של תחומי המוכנות
ההתנהגותית –הסתגלותית            
 הסתגלות לימודית             
 הסתגלות חברתית-רגשית          
 סיכום               

חלק ב': כיצד לטפח מוכנות לבית הספר?         

מבוא                

פרק שלישי: גישות לטיפוח מוכנות לבית הספר במסגרת הגנית    

 פרספקטיבה היסטורית           
 גישת ההלימה ההתפתחותית         
 גישת הקונסטרוקטיביסטית          
 מטא-קוגניציה והכוונה עצמית בזיקה למוכנות לבית הספר     
 מודעות מטא-לשונית וראשית האוריינות       

פרק רביעי: כיוונים בטיפוח תחומי המוכנות העיקריים      

 טיפוח מוכנות לקריאה וכתיבה – ראשית האוריינות     
 מודל אינטראקטיבי לטיפוח מוכנות לקריאה ולהוראת הקריאה             
 הסיפור, המשחק הדרמטי והסוציו-דרמטי כדרכים לטיפוח אוריינות             
קריאה וכתיבה בגן לפי הגישה הקונסטרוקטיביסטית   
טיפוח התחום ההתנהגותי –הסתגלותי        
סיכום ומסקנות              

נספחים                

 נספח 1: פרטים פסיכומטריים על שני הכלים שתוארו בפרק השני     
 נספח 2: כלים נוספים לבדיקה ולהערכה של התחום הלימודי ופריטים

  לדוגמא מתוכם

  נספח 3: יסודות נוספים בתפיסת המטא-קוגניציה של פלאוול           

על המחברת: לאה שפטיה היא חוקרת בכירה במכון הנריאטה סאלד- המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות. למדה פסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים ומחקר חינוכי באוניברסיטת שיקגו.

 מחקריה ופרסומיה עוסקים, בין היתר, בהתפתחותם של ילדים בגיל הרך, בהישגיהם ובטיפוחם של ילדים עם צרכים מיוחדים, במעורבות הורים בחינוך ובשיטות הוראה חלופיות.

פרסומים אחרים של המחברת:

שיטות הוראה אלטרנטיביות – לקראת שיפור התהליך החינוכי בבית הספר http://www.szold.org.il/Content/Articles/Site_Articles.asp?Article=161

מיקוד למידה – סקר על מוכנות ליישום בבתי ספר יסודיים
http://www.szold.org.il/Content/Articles/Site_Articles.asp?Article=131

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya