ספרו החדש של Hattie, John : ניתוח 800 מטא-מחקרים על הישגים בחינוך

מאת: John Hattie
 Hattie, John (2008) Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. NY: Routledge
Pp. 392 ISBN 978-0-415-47618-8.
 
 
ספרו החדש של פרופסור ג'ון הטי מאוניברסיטת אוקלנד אינו מפעל מונגראפי רגיל אלא מפעל מחקר  אנציקלופדי שמכסה  ומתמצת מעל 52,000 מחקרים בחינוך על הישגים של למידה משמעותית.  פרופסור הטי סיכם ותמצת  בצורה ברורה ומגובשת 800 מטא-מחקרים בחינוך העוסקים בהישגים של תלמידים ולומדים והציג את הממצאים העיקריים בצורה ברורה ומובנת. הממצאים העיקריים , והמסקנות של 800 מטא-המחקרים מוצגים בפרקים נפרדים של הספר בגישה תמטית כגון התלמיד והישגיו , השלכות מבחינת מורים , השלכות מבחינת הבית , השלכות מבחינת שיטות ההוראה והשלכות מבחינת תוכניות לימודים.  פרופסור הטי פיתח מתודולוגיה לניתוח והצגת הממצאים של מחקרי המטא על הישגים הנבנית בצורה שיטתית לאורך כל פרקי הספר.
 
 
סקירת הביקורת נכתבה על ידי :
 
University of Illinois at Chicago
September 23, 2009
 
 
 
הקדמה ומבוא מתולוגיים של הספר החדש
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya