סיפוריהם של מורים מתחילים המתמודדים עם סוגיות של צדק חברתי

Dvir, N. & Schatz-OppenheimerO.(2020). Beginning teachers’ narratives, coping with social justice, European Journal of Teacher Education, 43:3, 318-332

 

ככל שתופעת ההגירה העולמית מתגברת, יותר ויותר מורים נאלצים להתמודד עם קשיי התלמידים המהגרים. תוך שימוש בסיפוריהם (נרטיבים) של מורים מתחילים, המחקר הנוכחי מתמקד בשתי שאלות עיקריות: איזה תהליך עוברים מורים מתחילים בהתמודדות עם עוולות שנעשו כנגד תלמידיהם? כיצד הם מתנהגים במקרים של אי-צדק חברתי שעולים בעבודתם?

החקירה הנרטיבית שעליה מבוסס מאמר זה מסייעת להשגת הבנה טובה יותר של חוויות ותפיסות הצדק החברתי של מורים מתחילים. הממצאים מצביעים על תהליך של התבוננות (רפלקציה) ביקורתית על הדרה ועל הכלה, שאמורה להוביל לפעולה לקידום צדק חברתי בשני מישורים: במישור הפרט ובמישור המערכת הבית ספרית.

המאמר שופך אור על תרומתם של סיפורי המורים המתחילים להבנת מושג הצדק החברתי והשלכותיו המשמעותיות על הכשרת מורים.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

טיפוח חיים של הצלחה: חזון של צדק חברתי בחינוך

אוריינטציות אישיות ומבניות בהוראה לצדק חברתי: המשגה, יישום ומאמץ קולבורטיבי

נרטיבים בהכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya