סיוע לקידום שטף הקריאה בעל-פה של לומדי אנגלית בעזרת טכנולוגיית עט דיגיטלי

Chen, Chih-Ming; Tan, Chia-Chen; Lo, Bey-Jane. "Facilitating English-language learners' oral reading fluency with digital pen technology", Interactive Learning Environments. Vol. 24 Issue 1, p96-118.

שטף קריאה בעל-פה הוא אינדיקטור ליכולת קריאה כללית. מחקרים רבים טוענים שקריאה חוזרת יכולה לקדם שטף של קריאה בעל-פה. כיום, טכנולוגיות קריאה חדשניות מבוססות מחשב או מבוססות רשת מציעות חומרים דיגיטליים אינטראקטיביים המקדמים שטף של קריאה בעל-פה באנגלית תוך שימוש באסטרטגיה של קריאה חוזרת.

אולם, בכיתות הפיזיות עדיין משתמשים בחומרים מודפסים באנגלית כדי לתרגל עם התלמידים שטף של קריאה בעל-פה משום שרוב התלמידים מורגלים לסביבות למידה המבוססות על שימוש בנייר, בעט ובאינטראקציית פנים אל פנים. עם צמיחתן של טכנולוגיות העט הדיגיטלי (Digital pen), הפיתוח של סביבת למידה אינטראקטיבית המשלבת ספרי לימוד מודפסים ועט דיגיטלי כדי לתמוך בלמידה בכיתה בשפה האנגלית הופך לאפשרי.

עבודה זו מציגה פלטפורמה של אינטראקציה בין עט דיגיטלי לבין נייר המורכבת מרמה של למידת תלמיד, רמה של ניהול קורס, ורמה של הנחיית מורה, שבהן טכנולוגיות העט דיגיטלי משולבות עם ספרי לימוד מודפסים ומערכת מוּדֶל (Moodle) לניהול קורס כדי לתמוך באסטרטגיית הקריאה החוזרת לצורך קידום שטף קריאה בעל-פה בשפה האנגלית, הנעה ללמידה ושביעות רצון מהלמידה.

עבודה זו בחנה גם האם הפלטפורמה המוצעת של אינטראקציה בין עט דיגיטלי לבין נייר מספקת תועלות שונות במונחים של קידום שטף הקריאה בעל-פה לתלמידים בעלי סגנונות קוגניטיביים תלויי-שדה ובלתי-תלויים בשדה. בהתבסס על מערך של קבוצת ביקורת במחקר ניסויי למחצה, עבודה זו גייסה שתי כיתות בחטיבת הביניים בטייוואן כדי שישתתפו בניסוי הלימודי.

כיתה אחת שויכה רנדומלית לקבוצת הניסוי, שהשתמשה בפלטפורמת האינטראקציה בין עט דיגיטלי לבין נייר כדי לעשות שימוש באסטרטגיית הקריאה החוזרת על מנת להגביר את שטף הקריאה בעל-פה בשפה האנגלית. לעומת זאת, הכיתה האחרת שויכה לקבוצת הביקורת, שאימצה את שיטת הקריאה המסורתית בזוגות כדי לתמוך באסטרטגיית הקריאה החוזרת על מנת לשפר את שטף הקריאה בעל-פה בשפה האנגלית.

התוצאות האנליטיות מראות שליישום הפלטפורמה המוצעת כדי לתמוך בקורס רגיל בשפה האנגלית בכיתות יש השפעות חיוביות בקידום שטף הקריאה בעל-פה בשפה האנגלית, הנעה ללמידה ושביעות רצון מהלמידה של תלמידים בחטיבת הביניים. יתר על כן, פלטפורמה זו סייעה לתלמידים בקבוצת הניסוי, עם סגנונות קוגניטיביים תלויי-שדה ובלתי-תלויים בשדה, להגביר את שטף הקריאה שלהם בעל-פה. בנוסף, שטף הקריאה בעל-פה של התלמידים בקבוצת הניסוי היה בעל מתאם חיובי עם התדירות שבה נעשה שימוש בעט הדיגיטלי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שיפור מיומנויות קריאה מוקדמות עבור קוראים מתחילים תוך שימוש בתכנית מקוונת כהוראה משלימה    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya