סיוע בקידום מחקר עצמי של פרקטיקות בהכשרת מורים: לקראת פדגוגיה של התפתחות מקצועית של מורי מורים

Vanassche, Eline; Kelchtermans, Geert. "Facilitating self-study of teacher education practices: toward a pedagogy of teacher educator professional development", Professional Development in Education, Feb2016, Vol. 42 Issue 1, p100-122.

מאמר זה מדווח על מחקר דו-שנתי של סיוע בקידום קבוצת חקר של מחקר עצמי. קבוצת החקר תוכננה כפרויקט להתפתחות מקצועית, שבו שישה מורי מורים מנוסים חקרו את הפרקטיקות שלהם תוך שימוש בגישה של מחקר עצמי.

הרציונל הפדגוגי של הסיוע בקידום התבסס על ארבעה עקרונות תיאורטיים בהסכמה רחבה לגבי האופן שבו מורי מורים יכולים לעבוד באופן אפקטיבי על ההתפתחות המקצועית שלהם.

עקרונות תיאורטיים אלה תורגמו לסדרה של טענות ('אם... אז...') המבהירות את ההשלכות שיש לעקרונות אלה עבור התערבויות של מסייעי קידום להתפתחות המקצועית של מורי מורים.

ניתוח התוכן האיכותני של הקלטות השמע של פגישות קבוצת החקר, של יומני מסייעי הקידום ושל כל החומרים הכתובים שהופקו במהלך הפרויקט משמש כתיקוף אמפירי ועידון של עקרונות אלה. הממצאים מוצגים כתיקונים לטענות המקוריות.

באמצעות דיון המבהיר מדוע טענות אלה פעלו כפי שזה קרה בפועל, המחברים תורמים להתפתחות פדגוגיה של התפתחות מקצועית של מורי מורים.

למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

מחקר עצמי של פרקטיקות בהכשרת מורים ופדגוגיה ביקורתית: הרגע החמישי במסע של מורת מורים

הוראה לגבי הוראה היא לחשוף איך לחיות עם חוסר הוודאות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya