סטודנטים בקולג' מבנים ידע קולקטיבי של ההיסטוריה של מדעי הטבע בקהילה לבניית ידע שיתופי

Hong, Huang-Yao; Chai, Ching; Tsai, Chin-Chung. "College Students Constructing Collective Knowledge of Natural Science History in a Collaborative Knowledge Building Community", Journal of Science Education & Technology, Oct2015, Vol. 24 Issue 5, p549-561.

מחקר זה בוחן האם השתתפות של 42 סטודנטים בקולג' בסביבה לבניית ידע תסייע להם לעבוד כקהילה כדי להבנות את הידע הקולקטיבי שלהם לגבי ההיסטוריה של המדע, ובהתאם, לפתח השקפה מדעית מעודכנת יותר.

המחקר אימץ ניתוחים בשיטות מחקר מעורבות והנתונים נאספו בעיקר מסקרים ומדיונים מקוונים של הסטודנטים אשר תועדו בבסיס נתונים.

הממצאים מצביעים על כך שפעילויות בניית הידע של הסטודנטים הביאו לפיתוח של שיתוף הפעולה המקוון שלהם כתהליך למידה ולעבודה אפקטיבית של ידע קולקטיבי הנוגעת להיסטוריה של מדעי הטבע כתוצאת למידה.

יתר על כן, הסטודנטים היו מסוגלים להשיג השקפה אפיסטמית המכוונת יותר לקונסטרוקטיביזם, הרואה את התיאוריות המדעיות כאובייקטים מומצאים, טנטטיביים וניתנים לשיפור.

בהתבסס על רפלקציה אודות הקורס, הסטודנטים גם התייחסו להתנסויות הלמידה הקולקטיביות שלהם בקורס זה כמשמעותיות ומועילות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידה שיתופית מבוססת רשת בהוראת כימיה במכללה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya