סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל: אסופת מחקרים

רייטר, ש', קופפרברג, ע' וגילת, י' (עורכים) (2017). סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל: אסופת מחקרים. תל אביב: מכון מופ"ת.

הספר הוא אסופת מחקרים חדשים המציגים היבטים שונים הנוגעים לעולמם של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. כל המחקרים עוסקים במושגים שילוב והכלה. הספר פונה לקהל יעד של חוקרים ושל אנשי מקצוע הפועלים בשדה החינוך המיוחד, שימצאו בו ידע תאורטי עדכני וייחשפו למגוון שיטות עבודה עם תלמידים וסטודנטים עם צרכים מיוחדים. אנו מקווים שהספר ישמש מנוף לאיסוף של ידע בתחום החינוך המיוחד שייטיב את עולמם של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות.

אני רוצה לגמור את ההלל על הספר. יש בו חיבור מרשים בין היבטים תאורטיים, מדעיים, הומניסטיים ופרקטיים של שילובם והכלתם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה. זוהי אסופה של מחקרים פרי עבודתם של מרצים במכללות ובמסגרות אקדמיות אחרות, ויש לברך על מגמה זו. המחקרים חדשניים, מקוריים מעניינים ונגישים לקורא. הם עוסקים בנושאים שלא הועלו עד כה בספרים אחרים בנושא השילוב, כגון: מאפיינים של דיסקלקוליה, מתאר השפה, שיח מתמטי אצל ילדים עם אוטיזם, איכות החיים של אנשים עם לקות ראייה, כמו גם קול ההורים וקול האחים.

 פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ׳ שונית רייטר (אמריטה) שימשה שנים רבות כמרצה וכחוקרת בפקולטה לחינוך בחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה. הייתה יו"ר הוועדה המקצועית שהכינה תכנית אב לחינוך המיוחד לגילאים הבוגרים, "לקראת בגרות - ל"ב 21", תכנית המבוססת על מודל ״מעגל ההפנמה״. המודל הוא ביטוי ליישום הפילוסופיה ההומניסטית בהוראה ומציג את תרומתה של פרופ' רייטר לגישור בין התפיסה הפילוסופית למעשה החינוכי.

פרופ' עירית קופפרברג היא פרופסור מן המניין במכללת לוינסקי ועורכת כתב העת "עיונים בשפה וחברה". ספריה ופרסומיה מתמקדים בחקר השיח הדבור הכתוב והמקוון במקום העבודה, במתודולוגיה במחקר איכותני, בחקר השפה הפיגורטיבית ובחקר הנרטיב.

פרופ' יצחק גילת הוא פסיכולוג, מרצה לפסיכולוגיה ולשיטות מחקר במכללת לוינסקי לחינוך ומכהן כראש רשות המחקר במכללה. הקים את השירות המקוון של ער"ן וניהל אותו יותר מעשר שנים. תחומי המחקר שלו הם מצבי לחץ ומצוקה, התנהגות של חיפוש עזרה וסיוע נפשי בסביבה מקוונת.

לקטלוג הספרים במכון מופ"ת

תוכן עניינים ופתח דבר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya