סדנת התמחות בטכניון, המשולבת עם קורס למורים חונכים

סדנת התמחות בטכניון, המשולבת עם קורס למורים חונכים
מאת: ד"ר ניצה ברנע
מקור וקרדיט: ירחון מכון מופ"ת, יוני 2009, גליון מס' 38
סדנת ההתמחות למורים מתקיימת בטכניון שנים מספר כהמשך לפרויקט ליווי מורים, ובמקביל נערכת ההשתלמות למורים חונכים. בסדנת המתמחים, שהיקפה 60 ש"ב, משתתפים בין 18-15 מורים מדי שנה, רובם מורים למדעים ולמתמטיקה, אם כי לפעמים מגיעים גם מורים למקצועות אחרים, למשל, מורים ללשון. המורים המשתתפים בקורס למורים חונכים גם הם רובם מתחום המדעים, אולם לפעמים מגיעים מורים מתחומים נוספים, לדוגמה, מורים לתנ"ך ולאנגלית. הקורס כולל  60 ש"ב ו 30- ש"ב פרקטיקום, עוסק בהיבטים של חניכה, תמיכה, הנחיה והערכה ואינו נוגע בתחומי התוכן.
מכיוון שהנושאים הנדונים בשתי ההשתלמויות הללו חופפים במידה מסוימת, חלק מהמפגשים הם מפגשים משותפים. במפגשים אלו מתקיימות סדנאות בקבוצות מעורבות כדי לאפשר למתמחים להעלות את קשייהם בפני מורים ותיקים ומנוסים יותר. מפגש כזה נותן הזדמנות לחונכים לחוות מקרוב את הבעיות המתעוררות אצל המורים הצעירים ולהציע להם עזרה ורעיונות לפתרון.
להתנהלות של שני הקורסים הללו, במקביל ובנקודות מפגש משותפות, יש ייחודיות ותרומה משמעותית לכל המעורבים. המורים המתמחים נעזרים בחונכים ומצליחים להעלות בפניהם בעיות שונות, שאולי לא הצליחו לפתור בסיוע החונך האישי שלהם. כמו כן מועלות בעיות שהתעוררו בקשר עם החונכים.  הטיפול הסדנאי המתקיים במפגשים המשותפים שבמסגרתו יושבים בקבוצות מעורבות של שניים עד שלושה מתמחים ושניים עד שלושה חונכים לדון בסוגיות שונות של המורים הוא דגם מוצלח שנותן תמיכה נוספת למורים בשנת עבודתם הראשונה. בשונה מהטיפול של החונך האישי, המתמחים יכולים לקבל מגוון עצות רחב יותר ממספר גדול יותר של מורים חונכים. מפגש כזה מעצים את המורים מקורס החונכים, שמרגישים שיש להם ניסיון רב ויכולת לתמוך במורים הצעירים ולקדם אותם, והם עושים זאת בצורה נפלאה. הנושאים שנדונו במפגשים המשותפים היו חדשים גם למתמחים וגם לחונכים. לדוגמה, נושא ההערכה – הועלו הנקודות שהמורים המתמחים היו רוצים לשמוע בהערכה, ומנגד המורים הוותיקים התייחסו לנקודות החשובות להם לגבי מהו מורה טוב. נושא נוסף שעלה הוא דרכי התמודדות עם מצבי לחץ בין של המורים ובין של התלמידים . הוצגו מקרים שונים שגם המתמחים וגם החונכים חוו, והתנהל שיח עמיתים מצוין.
  
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya