'נרטיבים של השתתפות' להבניית עמיתות מכללה-בית ספר: חקר מקרה

עזר, ח', ראובני, ת', מירב, נ' ורגב, ח' (2013). 'נרטיבים של השתתפות' להבניית עמיתות מכללה-בית ספר: חקר מקרה. דפים, 56, 170-143


מילות מפתח: התרבות השלישית, חקר מקרה, נרטיב של השתתפות

במחקר אשר נדון במאמר זה מתואר חקר מקרה של עמיתות בין מכללה לחינוך לבין בית ספר יסודי הנמצא בעיר במרכז הארץ. התיאור הוא מנקודת מבטן של ארבע קבוצות משתתפים המעורבות בהבניית העמיתות: (א) מדריכות מטעם המכללה (מובילות התהליך); (ב) מנהלת בית הספר וסגניתה; (ג) מורות מאמנות בבית הספר; (ד) סטודנטים מן המכללה אשר מתכשרים להוראת מתמטיקה ואנגלית. כל קבוצה יצרה 'נרטיב של השתתפות', כזה שיסודו בראייתה את תהליך ההבניה של העמיתות אשר היא השתתפה בו. הנרטיבים שונים זה מזה ומספקים כמה עדשות לבחינת העמיתות.

התפיסות המשותפות והנבדלות של העמיתות מוצגות במחקר באמצעות בחינת מושגים משמעותיים בתהליך, ליבת הסיפור, תפיסת ההדרכה ותפיסת ההצלחה של העמיתות בכל קבוצה. מהמחקר עולה שקולותיהם השונים של המשתתפים בעמיתות יוצרים קול אחיד, קול אשר מבטא התכוונות לתרבות חדשה ואת 'שיח התרבות השלישית'. בכל הנרטיבים הצלחת העמיתות מתגלמת בעצם יצירתה של מציאות בית ספרית המאפשרת לפתח שותפות כזו בין מכללה לבין בית ספר, אולם קיימים הבדלים בין הקבוצות בתפיסת הגורמים להצלחה. מהמחקר עולה כי אף שהעמיתות לא הביאה עדיין ליצירת תרבות שלישית, היא מתכוונת ותורמת לכך. בתרבות כזו כל מוסד שומר על ייחודיותו, ובד בבד נוצרים מאפיינים משותפים המתבטאים באחריות, במחויבות ובקשרים הדדיים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya