נקודת מבט מטפורית-נרטיבית על חקר האני המקצועי בשיח דבור

מקור:  מכללת לוינסקי לחינוך

החידוש שמציעה השיטה לחקר האני המקצועי בשיח דבור הוא בחינה קפדנית של כל המשאבים הלשוניים שבשיח הנרטיבי, וזיהוי קשר היררכי בעל משמעות בין שני מבני שיח שכיחים: סיפור אישי מפורט ומבני מיצוב מטפורי מארגנים. בדוגמאות שהוצגו  במאמר המלא ראינו שמשתתפים שהתמקדו באירועים בעלי משמעות עשו שימוש בתבניות הסיפור האישי המפורט ובמבני מיצוב מטפוריים מארגנים שתמצתו את החומר הנרטיבי למספר מבנים שניתן לבחון אותם בנקודת זמן אחת כשנערך רק ראיון אחד  או במספר נקודות זמן כשנערכו  מספר ראיונות .  זיהוי מבני המיצוב המטפוריים שהפיקו המשתתפים בכל אחד מהסיפורים האישיים, איפשר לחוקרים לתאר ולפרש כיצד המשתתפים בונים מאפיין, או מאפינים של האני המקצועי בתוך הקשר נתון.  זיהוי מיצוב מטפורי תורם תרומה תיאורטית משום שניתן לחזור ולבדוק את אמינותו  בהקשרים שונים של שיח טבעי ומחקרי בחינוך בתוך הקשר מוסדי (למשל, מכללה, או בית ספר) ותרבותי-חברתי (למשל המגזר היהודי, או הערבי).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya