ניתוח תיאורי של פרקטיקות ההוראה של המורה ומעורבות התלמיד בקרב מתבגרים עם התנהגות מאתגרת ובלעדיה

Hirn, Regina G.; Scott, Terrance M. "Descriptive Analysis of Teacher Instructional Practices and Student Engagement Among Adolescents With and Without Challenging Behavior", Education & Treatment of Children. Nov2014, Vol. 37 Issue 4, p589-610. 

המטרה של מחקר תיאורי זה הייתה לבחון את ההתנהגות של המורה ושל התלמיד בבית הספר התיכון שכללה תלמיד אחד לפחות שהיה מזוהה עם התנהגות מאתגרת.

נערכה תצפית ישירה של צמדים של מורה ושל תלמיד בכיתה, במשך שתי שנות לימוד בבית הספר ומתוך תחומי תוכן של מתמטיקה, קריאה/אנגלית, מדעי החברה, ומדעים.

התוצאות מתוארות במונחים של דירוגי מורה כלליים בדקה ואחוזי הפרקטיקות ההוראתיות הנצפות. מתוארת הדרגה שבה ההתנהגויות של המורה ושל התלמיד השתנו ביחס לתלמידים בעלי התנהגות מאתגרת ובלעדיה.

הממצאים חשפו שיעורים נמוכים יחסית של פרקטיקות הוראתיות ספציפיות, שימוש מוגבר במשוב שלילי עבור התלמידים בעלי ההתנהגויות המאתגרות שזוהו, ורמות משתנות של מעורבות התלמידים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya