ניתוח תוכן של מיומנויות חשיבה ביקורתית בכתיבת חיבור מקוון

Chann-Ru Song. "Online Composition Content Analysis of Critical Thinking Skills", International Journal of Instructional Media; 2012, Vol. 39 Issue 3, p239-262.


מחקר זה בחן את מיומנויות החשיבה הביקורתית של הסטודנטים באנגלית כשפה זרה באמצעות כתיבת חיבור.

סביבת למידה מקוונת אינטראקטיבית של אנגלית כשפה זרה פותחה כדי לשמש כפיגום עבור למידת הסטודנט דרך שימוש באסטרטגיות של כתיבה מטא-קוגניטיבית מקוונת.

האסטרטגיה הראשונה סיפקה רמזים בסיסיים כדי לגרות את העיבוד הקוגניטיבי של חשיבה ביקורתית של הסטודנטים.

האסטרטגיה השנייה הייתה בצורה של שאילת שאלות במהלך כתיבת החיבור.

באסטרטגיה השלישית התבקשו הסטודנטים לעשות רפלקציה לכתיבה שלהם.

הניסוי נערך במשך חמישה שבועות והחיבורים של ששת הסטודנטים נבחרו בשל ניתוח התוכן העמוק שלהם.
נוסח מותאם של מערכת הקידוד לחשיבה ביקורתית (CT) של ניומן שימש כדי לנתח את החיבורים של התלמידים באנגלית כשפה זרה.

התוצאות מקבוצות הניסוי והביקורת הראו ציונים דומים של האינדיקטור לחשיבה ביקורתית לאחר ניסוי בן חמישה שבועות; אף על פי שהביצוע במבחן מקדים בשבוע אחד הראה שקבוצת הביקורת הייתה יותר מיומנת בשימוש במיומנויות של חשיבה ביקורתית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya