ניתוח מקרים בפורום מקוון אינטראקטיבי והתפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה

ניתוח מקרים בפורום מקוון אינטראקטיבי והתפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה

לסיכום מקורי של הצעת המחקר – ראו קובץ מצורף מימין

מטרות המחקר:

1. זיהוי התכנים והמבנים של האינטראקציות המקוונות.
2. איתור קשר בין התוכן והמבנה של האינטראקציות.
3. אפיון היבטים של התפתחות מקצועית.
4. יישום הממצאים בהכשרת מורים.

שאלות המחקר:

 1. מה הם התכנים שמעלות המשתתפות?
2. מה הוא מבנה האינטראקציות המקוונות?
3. האם ניתן לזהות התפתחות מקצועית באינטראקציות המקוונות הממוקדות בניתוח מקרים שהציגו המשתתפות?

שיטת  המחקר:

 אוכלוסיה:
28 נשים, דו-לשוניות ותלת-לשוניות, סטודנטיות להוראת אנגלית כשפה זרה, שלמדו שניה רביעית ואחרונה במכללה להכשרת מורים. גיל המשתתפות נע בין 28-33 שנים. 16 משתתפות היו מורות טירוניות שלמדו שנה ראשונה. האחרות היו מורות בעלות ניסיון הוראה שנע בין 2-8 שנים.

איסוף הנתונים וניתוחם:
הפורום האסינכרוני הנחקר הווה ערוץ למידה שנוסף לקורס למידה פנים-אל-פנים בשנת הלימודים  2002-2003 והתמקד בממדים התיאורטיים והישומיים של שיח בעיות בהקשר החינוכי. הנתונים היו 310 הודעות שהופקו ב-28 רצפים של הודעות.

הניתוח האיכותי היה דו-שלבי ומבוסס על שיטה לניתוח שיח אינטראקטיבי שהותאמה למחקר המקוון. נקבעו מספר יחידות ניתוח שיש ביניהן קשר היררכי: 1. רצף הודעות. 2. הודעות של המשתתפים. 3. פסוקיות דקדוקיות –יחידת הניתוח הקטנה ביותר.

דיון

התגובות להודעות הראו שהמשתתפות בפורום היו קשובות לתכנים שהיו על לבה של מציגת הבעיה. עובדה זאת מראה שהקורס שנערך פנים-אל- פנים והתמקד בתקשורת בין אישית בשיח בעיות בחינוך הצליח לטפח כישורים של הקשבה והתייחסות לאחר.

ההודעות התמקדו בשני תחומים: סוגיות דידקטיות-פדגוגיות ויחסים בין אישיים עם עמיתים, הורים וממונים.
תכני האינטראקציות השפיעו גם על המבנה שלהן. ניתוח האינטראקציות ספק תשובה חלקית לשאלה השלישית בהראותו שהדיון התמקד בשלושה תחומים: מוסרי, פדגוגי ובין אישי. יחד אם זאת, לא נמצאו בדיון הוירטואלי קישורים למושגים תיאורטיים או תיאוריות חינוכיות ומוקד הדיון היה התנסות וידע מעשי.

לניתוח המקרים המקוון ששלב בין שתי טכנולוגיות אינטראקטיביות יש מספר מאפיינים - שני המאפיינים הראשונים קשורים למבנה הפורום: הגדרה של מבנה-על של רצפי ההודעות ושימוש גמיש במשאבי זמן. נראה שלמאפיינים אלה הייתה השפעה על ההתנהגות הלשונית של המשתתפות בפורום כפי שמראים המאפיינים של רצפי ההודעות: רלבנטיות, תמיכה קבוצתית ומקצועית ורמות שונות של ידע.

הפורום הראה שהייתה תמיכה קבוצתית ומקצועית שהמשתתפים ספקו זה לזה שלא קימת בהכרח בעת ניתוח מקרים פנים-אל-פנים. האינטראקציות שקפו רמות שונות של ידע והתנסות שהציגו בשיח המקוון את המקום שבו הייתה המשתתפת בפורום על הציר בין טירונות למקצוענות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya