ניהול דיונים בשיעורי תרגול באמצעות שלטים (clickers)

מקור וקרדיט :
 
איילת וייצמן , עליזה מלק, אביגיל ברזילי. ניהול דיונים בשיעורי תרגול באמצעות שלטים (clickers) על הגובה, מרץ 2010 , גיליון מס' 9 , ע"ע 42-44 .
 
במסגרת שיעורי תרגול במתמטיקה בטכניון נערך ניסוי לבחינות ההשפעה של שימוש בקליקרים (שלטים אינטראקטיביים)  על אופי הדיונים בשיעור , על מידת ההשתתפות בהם ועל דרגת שביעות הרצון של הסטודנטים משימוש זה. שתי מורות מנוסות העבירו בכיתותיהן שיעורי תרגול עם קליקרים ובלעדיהם. השיעורים נצפו וצולמו בווידאו והסטודנטים מילאו שאלוני שביעות רצון. מניתוח הנתונים שנאספו זוהתה שביעות רצון גבוהה מכמה דרכי השימוש בקליקרים. כמו כן, נמצא כי השימוש בקליקרים בשיעורי תרגול, תוך התנסות בפתרון בעיות מורכבות, מעודד השתתפות ודיונים המקדמים אצל התלמידים חשיבה ביקורתית ולמידה פעילה.
השיטה הפדגוגית שבה השתמשו בשיעור התרגול התבססה על המודל של מזור. המורה מציג באמצעות מצגת על מסך גדול שאלה עם מבחר תשובות, מהן רק אחת נכונה, ומקציב זמן לחשיבה אישית על התשובה. לאחר מכן המורה מקציב זמן לדיון קבוצתי על התשובה. הקבוצה נוצרת כשהסטודנטים פונים אל עמיתיהם היושבים בקרבתם. עם תום הזמן המוקצב, הסטודנטים מצביעים כל אחד בקליקר שלו על התשובה. המורה קולט את התשובות במחשב שלו ומציג היסטוגרמה של התפלגות התשובות על מסך גדול, לבסוף המורה מקיים דיון כיתתי על התשובות וחושף את התשובה הנכונה.
ניתוח הדיונים מלמד שלבחירת השאלות באמצעות קליקרים יש השפעה רבה על אופי הדיון ושיש תרומה גדולה במיוחד להבנה וללמידה כאשר מרבית הסטודנטים בכיתה לא מצליחים להצביע על התשובה הנכונה.
ממצאי מחקר זה מחזקים ממצאים קודמים באשר ליתרון השימוש בקליקרים לקידום הלמידה וההבנה וגם מביאים עדות לתועלת הלימודית של הוראה דיאלוגית. הדיונים הדיאלוגיים שהתפתחו בשיעורי התרגול במתמטיקה עודדו חשיבה ביקורתית ולמידה פעילה, תוך התנסות בפתרון מורכבות והגברת העניין בשיעור.
 
ראה גם :
 
כיצד ניתן לקדם דיאלוג מתמטי באמצעות שלטים (Clickers)?

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ניסוי מעניין ביותר. אך לא הבנתי עד הסוף מה זה קליקר ואיך הוא נכנס לשעור ומתי. אם השעור הוא פנים אל פנים מדוע לא ניתן לקיים הצבעה בכתה? האם אפשר לכתוב יותר מפורט איך מתנהל השעור ובמה הקליקר תורם ללימוד השיתופי?

    פורסמה ב 24/03/2010 ע״י גילה אלון
    מה דעתך?
yyya