משרד החינוך מתנהל ללא מצפן: משרד החינוך היה אמור לפעול להקמת פורום ציבורי קבוע שיעסוק בהגדרה של הידע והכישורים הנדרשים מאדם בוגר בתקופתנו

יעלי, יוסף. "משרד החינוך מתנהל ללא מצפן: משרד החינוך היה אמור לפעול להקמת פורום ציבורי קבוע שיעסוק בהגדרה של הידע והכישורים הנדרשים מאדם בוגר בתקופתנו", קשר עין, ירחון ארגון המורים, גיליון 261, תשע"ו 2016 , עמודים 20-23.

הניסיון האנושי שנצבר במהלך דורות רבים הראה שידע מביא להצלחה בחיים, ומכאן התפתחה התובנה שהשקעה בחינוך היא כדאית והיא תיתן פירות בעתיד בדרך שתבוא לידי ביטוי בצמיחה כלכלית. בחוק חינוך ממלכתי נוסחה מטרה למערכת החינוך: "להקנות לתלמידים את הידע והכישורים שיידרשו להם בחייהם כאנשים בוגרים בחברה חופשית".

ולכן, לפני שמכינים תכניות לימודים, יש להבין היטב מהם הידע והכישורים הנדרשים מאדם בוגר בתקופתנו. משרד החינוך היה אמור לפעול להקמת פורום ציבורי קבוע (מעוצה לאומית לחינוך) שיעסוק בהגדרה כזאת, אבל אינו עושה זאת. הניסיון הציבורי האחרון לעיסוק בנושא הזה היה בוועדת דוברת, לפני כעשר שנים, ומאז הוא נזנח. שר החינוך לשעבר, שי פירון, פעל לחקיקת חוק להקמת מועצתה לאומית לחינוך שתעסוק בכך והצעת החוק אף עברה בוועדת השרים לענייני חקיקה, אבל הטיפול בה הופסק בגלל הבחירות לכנסת.
מערכת החינוך מפיקה תכניות לימוד כאשר אנשי ועדות המקצוע אינם מכירים אילו סוגי ידע ומיומנויות בכלל נדרשים לאדם בוגר במאה ה-21. כשל מינהלי נוסף הוא שאין אף אחד בהנהלת משרד החינוך שאחראי ללמוד את הנושא ולגבש הצעות לפעולה לגביו.

על הכיוון לשינוי הנדרש בחינוך ניתן ללמוד מסקר שמבצעת מדי שנה NACE, ההתאחדות הלאומית המשותפת למעסיקים ולקולג'ים בארה"ב, וכוללת רשימה של 10 כישורי חיים הנדרשים ביותר מצד המעסיקים, כגון: יכולת לתקשר באופן מילולי עם אנשים בתוך הארגון ומחוצה לו; יכולת לקבל החלטות ולפתור בעיות; יכולת לתכנן עבודה, לארגן עבודה ולתעדף פעילויות; יכולת להשיג מידע ולעבד מידע וכו'.

מסקנות מעשיות על שינויים הנדרשים בדרך הלימוד, בתוכני הלימוד ובהתנהלות משרד החינוך כדי לקדם את יישום מטרת החינוך.
- שינויים נדרשים בתוכני הלימוד: כדי לאפשר צמיחה כלכלית בעתיד, יש לפתח בתלמידים מיומנויות חדשים. יש להקדיש לכך שעות לימוד במערכת השעות, ובהתאם, לקצץ בשעות לימוד שעיקרן הוראת מידע עיוני. ובשיעורים עיוניים יש להתמקד בפיתוח תובנות ממידע. למשל, חשוב לכלול בתכנית הלימודים תרגול של הצגת נושא לפני אנשים אחרים בדרך שהם יבינו את המסרים שבה.
- שינויים נדרשים בדרך הלימוד: בני אדם רוכשים מיומנויות חיים רק על ידי תרגול והתנסות. לפיכך, כל תלמיד צריך להיות פעיל כל הזמן בשיעור שמטרתו רכישת מיומנויות. אפשר ליישם זאת, למשל, על ידי עבודה בקבוצות למידה קטנות, שבמהלכה המורה עובר מקבוצה לקבוצה.
- שינויים נדרשים בדרך ההתנהלות של משרד החינוך: אנשים לא רוכשים כישורי חיים בדרך אחידה, ולכן אי אפשר להגדיר תכנית לימודים אחידה לכולם לרכישת כישורי חיים. על משרד החינוך להשאיר למורים מידה רבה של חופש בהתאמת התהליך ללומדים האינדיבידואלים.
בנוסף, המתכונת הנוכחית של תעודת הבגרות משמשת רק כאמצעי לקבלה ללימודים אקדמיים. לכן היא אינה ראויה לשמש להצלחה של מערכת החינוך בהשגת מטרת החינוך. בנוסף, לבחינות הבגרות יש מחיר כלכלי כבד, שהציבור נושא בו.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    עד שמשח"י לא עמצא דרך להיפטר מגילדת המפקחים והמפמ"רים וממחצית מה"מטה", ניתקע לנצח עם חינוך שהתאים במאה התשע עשרה…

    פורסמה ב 31/08/2017 ע״י תמיר נין-ארי
    מה דעתך?
yyya