מצב המורים במדינות OECD : שיתוף ארגוני המורים ברפורמות באוסטרליה

מצב המורים במדינות OECD : שיתוף ארגוני המורים ברפורמות באוסטרליה, הד החינוך, יוני 2012 , עמוד 89.

ארגוני המורים מעורבים בגיבוש סטנדרטים מקצועיים ברחבי היבשת

המכון האוסטרלי למנהיגות מורים ובתי ספר (AITSL) גיבש סטנדרטים מקצועיים ארציים למורים, ומשרדי החינוך הפדרליים והמדינתיים אימצו אותם בשלהי דצמבר 2010. הסטנדרטים מגדירים מפורשות את מה שמורים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות לאורך ארבעה שלבים של הקריירה – מורים מוסמכים, מנוסים, מומחים ומובילים – ועל פני שלושה שדות מקצועיים של ידע, פרקטיקה ומעורבות. המכון כולל את איגוד החינוך הארצי במבנה עצמאי שמספק מנהיגות ארצית לממשלים השונים של אוסטרליה לצורך קידום המצוינות במקצוע החינוך ובמנהיגות הבית ספרית. המכון אחראי לגיבוש סטנדרטים מקצועיים קפדניים, הוא מקדם ומניע פיתוח מקצועי איכותי למורים ולמנהיגים בית ספריים, פועל בשיתוף פעולה על פני תחומי שיפוט ומערב גופים מקצועיים חשובים.

הדוח המקורי של ה-OECD:
"Building a High-Quality Teaching Profession: Lessons from around the World", OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264113046-en
© 2011 OECD

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya