מצב המורים במדינות OECD : זיהוי והסמכה של מורים מעולים בארה"ב

מצב המורים במדינות OECD : זיהוי והסמכה של מורים מעולים , הד החינוך יוני 2012 , עמוד 80.

המועצה הארצית לסטנדרטים מקצועיים בהוראה בארצות הברית קבעה סטנדרטים

המועצה הארצית לסטנדרטים מקצועיים בהוראה (NBPTS) הוקמה בשנת 1987, בהמלצת כוח המשימה ע"ש קרנגי להוראה כמקצוע, כדי לנסח "סטנדרטים גבוהים וקפדניים הקובעים מה מורים מוסמכים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות". מטרת ההסמכה של המועצה, אשר נבנתה בהתאם למקובל במקצועות אחרים, הייתה לזהות מורים מעולים ולהסמיך אותם, לספק מסגרת לפיתוח מקצועי של מורים וליצור מערכת שבאמצעותה מורים מעולים יוכלו לקבל תוספות שכר כמו גם תפקידים חדשים בבתי ספר. המועצה פותחה בתמיכתה הפעילה של פדרציית המורים האמריקנית ואיגוד החינוך הארצי, ומנפיקה כיום תעודות ב־25 תחומים, המוגדרים על פי מקצוע הלימוד ורמת הפיתוח.

מורים משתתפים בעשר הערכות לאורך יותר משנה, ואלה כוללות בין השאר תיקי עבודות של תלמידים, סרטונים של עבודה בכיתות, דוגמאות להשפעה על למידת תלמידים, הערכות עמיתים, הערכות מומחים ובחינות של ידע נושאי. יותר מ־90,000 מורים קיבלו עד היום את הסמכת המועצה. 32 מדינות ויותר מ־700 מחוזות מציעים לבעלי התעודות תמיכה או תוספות שכר. לבקשת הקונגרס האמריקני נסקרו מחקרים העוסקים באפקטיביות של מורים שזכו לסמיכת המועצה. נמצא שמורים אלה נטו להיות אפקטיביים יותר מעמיתיהם שלא הוסמכו, אם כי לא הוכח קשר סיבתי. המסקנה הסופית הייתה שהמחקר הקיים "אינו מאשש או מפריך" את התפיסה שסמיכת המועצה הארצית לסטנדרטים מקצועיים בהוראה מוליכה לשיפור באפקטיביות. כמה מדינות בוחנות כעת את האפשרות להשתמש בסטנדרטים ובתהליכים של המועצה כמודל.

הדוח המקורי של ה-OECD:
"Building a High-Quality Teaching Profession: Lessons from around the World", OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264113046-en
© 2011 OECD

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya