מעקב אחרי בוגרי המכון האקדמי הערבי לחינוך – המכללה האקדמית בית ברל בשנים 2006-2011

מעקב אחרי בוגרי המכון האקדמי הערבי לחינוך – המכללה האקדמית בית ברל בשנים 2006-2011
השתלבות בעבודה , שביעות רצון מתכנית ההכשרה ותכניות לעתיד.

ד"ר קוסאי חאג' יחיא
ד"ר סאמי מחאג'נה
המכללה האקדמית בית ברל
המכון האקדמי הערבי לחינוך
המרכז לחקר השפה, החברה והתרבות הערבית , מרץ 2013

מטרת המחקר הייתה לאסוף מידע על בוגרי המכון הערבי האקדמי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל כדי ללמוד על תהליך שילובם של הבוגרים בשדה החינוך ועל הערכתם את תכנית ההכשרה ולבדוק את מידת שביעות הרצון מתכנית ההכשרה ברב בוגרים אלה בחמישה מחזורי לימוד 2006-2011. אוכלוסיית המחקר כללה מדגם של 188 בוגרים, 92% מהם בוגרות , שהשיבו על שאלון. בשאלון הופיעו שאלות סגורות ושאלות פתוחות. השאלות התבססו על עמדות הבוגרים כלפי השתלבותם בהוראה ועל עמדותיהם והמלצותיהם לגבי תכנית ההכשרה במכון.

ממצאי המחקר מעידים כי 97% מהבוגרים שהשתתפו במחקר עוסקים כיום בהוראה, על פי רוב במשרות חלקיות. רובם מלמדים בבתי ספר יסודיים שאליהם הם הוכשרו במכון הערבי. 92% מבוגרי המכון ניצלו את הידע החינוכי והפדגוגי שרכשו בתקופת לימודיהם במכון הערבי בעשייה חינוכית.

הערכת הבוגרים של המכון האקדמי הערבי לחינוך הייתה גבוהה מאד בתחום סביבת הלימודים בשדה החינוך , אבל ניכרת שביעות רצון פחותה מגובה השכר, מכמות שעות העבודה וממתן אוטונומיה בהוראה. בוגרי המכון הביעו תחושות חיוביות מאד מרמת המסוגלות העצמית שלהם, מהמחויבות הגבוהה להוראה, לשאיפות גבוהות לפיתוח קריירה , ולרמת מוטיבציה גבוהה מאד להמשך לימודים גבוהים לתואר שני.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya