מסע של דורות ואנחנו רק בתחילתו

ריבלין, ר' (2016). מסע של דורות ואנחנו רק בתחילתו. הד החינוך, צ"א(1), 80-78.

ראובן (רובי) ריבלין הוא נשיא מדינת ישראל

"אני חושב שאפשר להצביע על שלוש אבני נגף מרכזיות [לבנייה מחודשת של תקווה ישראלית] בעת הזו: חוסר אמון, פערים וחוסר נכונות לשותפות. חוסר האמון מתבטא בשתי רמות מרכזיות. הרמה הראשונה היא בין השבטים השונים [החרדי, החילוני, הדתי והערבי], בתחושה שכל צעד לכיוון שבט אחד בא על חשבון שבט אחר. זה מצב שמוביל להסתגרות ולתחושה שצריך מלחמה אבולוציונית שבה החזק הוא שישרוד. לא במובן הביולוגי, אלא בהישרדות ערכיו, האתוס שלו ותפיסת העולם שלו — כיצד מדינת ישראל צריכה להיראות ולהתנהל לדעתו".

"הרמה השנייה היא האמון בין כל שבט לבין המדינה או מייצגיה. התרגלנו לפוליטיקה סקטוריאלית, שניזונה ומתפרנסת מקיצונות והקצנה ומשמשת תמריץ להעמקת השבטיות, במקום לעצב ולייצג "טוב משותף". כל עוד השבטים רואים ושומעים ומבינים שמי שידאגו להם יהיו רק הנציגים שלהם, כל עוד תהליך הבנייה והאישור של תקציב המדינה ייראה כמו משחק סכום אפס, יהיה קשה ליצור אמון בתקווה ישראלית כלל־שבטית."

"בעניין הפערים, מדובר בהסבר פשוט. במציאות הנוכחית יש פערים מובנים בין השבטים השונים: בתקציבים, בתשתיות, בקרקעות. כאשר לעוני בישראל יש פנים שבטיות מובהקות מצד אחד, ומצד אחר כאשר רוב ככל התפקידים הבכירים במשק מאוישים על ידי בני מגזר אחד או שניים, לא יהיה אפשר לבנות כאן עתיד משותף".

"ואחרונה, הנכונות לשותפות. אני מניח שיש קוראים שחושבים שמתוך ארבעה שבטים יש שבט אחד או שניים המוכנים פחות מאחרים לבנות שותפות. זו טעות. בסדר הישראלי החדש, שבו החברה מורכבת מארבעה שבטים ההולכים ומתקרבים זה אל זה בגודלם, מבנה הבעלות על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה לנגד עינינו. משמעות הדבר היא שמקומם של כל השבטים משתנה. כדי לבנות שותפות יש כאלה שיצטרכו להחליט על אילו חומות הם מוותרים, וזו החלטה לא פשוטה בכלל. אבל יש גם כאלה שיצטרכו לוותר לטובת השותפות על המשאבים והנכסים המרובים שהיו נחלתם הכמעט בלעדית עד עתה. זהו משא ומתן עדין, עמוק, לעתים גם כואב. אנחנו רק בתחילתו".

"הנכונות של כל שבט, על גיוון הקבוצות שבתוכו, לקיים את המשא ומתן הזה באומץ ובפתיחות, לסמן את ציפור הנפש שלו — מרכיבי זהותו שאינם ניתנים לשינוי או לערעור — לצד החלקים שהוא מוכן להגמיש ואולי אפילו להשיל היא אחד הגורמים המרכזיים שיקבעו כמה דורות נצטרך כדי לסלול את הדרך המשותפת שלנו".

 

ראו גם:

דברי נשיא המדינה בכנס הרצליה לקראת שנה לכהונתו

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya