מנהיגות בית ספרית והישגי תלמידים

תקציר זה מהווה סיכום של מחקר אותו יזם מכון אבני ראשה בנושא מנהיגות בית ספרית והישגי תלמידים בישראל. המחקר שהינו ראשון מסוגו והיקפו בישראל בודק את הנושאים הבאים:

הקשר בין סגנון המנהיגות לליבת ההוראה (הפעולות היום יומיות בכיתה, שמטרתן הוראה, למידה ויישום תכנית הלימודים);
הקשר בין ליבת ההוראה להישגי תלמידים במיצ"ב;

כיצד מנהלים יכולים להשפיע על ליבת ההוראה, ובאמצעותה – על הישגי תלמידים.

בראשיתו ניתן למצוא המלצות מעשיות לשולחן הניהול הנגזרות מהמחקר המלא.

מחקר זה בחן את הקשר בין סגנונות מנהיגות להישגי תלמידים וניתח את הגורמים המסבירים את השלכות סגנון המנהיגות על הישגי תלמידים. באופן ספציפי בחן המחקר את הקשרים הבאים:

א. הקשר בין סגנון המנהיגות לליבת ההוראה בבית הספר;

ב. הקשר בין ליבת ההוראה בבית ספר להישגי התלמידים )עברית כיתות ב', עברית כיתות ה', חשבון כיתות ה',מדעים כיתות ה’ ואנגלית כיתות ה’)

ג. הקשר בין סגנון המנהיגות למשתנים העשויים לנבא את המיקוד של בית ספר בליבת ההוראה, קרי – הקשר בין סגנון המנהיגות לבין תחושת השליחות של המורה, תחושת מחויבות המורה לבית הספר ותרבות בית ספרית המעודדת הישג;

ד. הקשר בין תחושת השליחות של המורה, תחושת מחויבות המורה לבית הספר ותרבות בית ספרית המעודדת הישג לבין ליבת ההוראה.

המחקר בחן עוד אם לגודל בית הספר, לסך שנות ותק המנהל בניהול, לוותק המנהל בבית הספר שהוא מנהל ולמדד טיפוח יש השפעה על הקשרים.

המחקר נערך בקרב 223 בתי ספר יסודיים: 139 בתי ספר יסודיים ממלכתיים, 42 בתי ספר יסודיים ממלכתיים דתיים, 42 בתי ספר יסודיים במגזר דובר הערבית ו 45- חטיבות ביניים (ממלכתי, ממלכתי דתי ובמגזר דובר הערבית). בכל בית ספר השתתף מדגם מייצג של המורים – כ-50% מהמורים. בסך הכול השתתפו במחקר 4,800 מורים ו 268- מנהלים.

לסקירה באתר אבני ראשה

ראה גם : מאמרים נוספים של ד"ר יעל עופרים בפורטל מס"ע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya