מן הצבא אל החינוך: השלכות עתידיות על הכשרת המורים

מאת: A.J Mcmurray
מקור:
Troops to teachers: future implications for teacher education, The Teacher Educator, 43
 
תורגם ותוקצר ע"י ד"ר פנינה כץ, מכון מופ"ת
 
המאמר דן במגמה המסתמנת לפיה אנשי צבא בדימוס יבקשו להשתלב במקצוע ההוראה. בתמיכת תוכניות מיוחדות של הממשל הפדראלי ובסיוע של חלק מהמדינות, המכללות והאוניברסיטאות בארה"ב ייאלצו הכול להבטיח שמורים אלה יוכשרו בצורה טובה. לכן חשוב שמורי המורים יכירו בתופעה ויטפלו בה ובאתגרים הייחודיים שהיא מעלה ביעילות.
 
המאמר מתייחס ליוזמת 1992 שנקראה TTT- Troops-To-Teachers . יוזמה זו חוזקה ב-2005 ושודרגה לתוכנית HAP-Hire in Advanced Program  המאפשרת למחוזות לראיין ולשכור אנשים לעבודה בהוראה עד שלוש שנים לפני פרישתם מהשירות הצבאי. בתקופת ביניים זו הם אמורים ללמוד, להתנסות בהוראה ולקבל תעודת הוראה לקראת קבלת רישוי הוראה (Wood,2007). במחקר יחיד שעקב אחר קליטת אנשי צבא בחינוך (2006Owings et al.,) נמצא שהיו הבדלים בעלי משמעות סטטיסטית במספר תחומים בהשוואה בין מורים אלה לבין מורים אחרים. "החוקרים מצאו שמנהלים מתוכנית החיילים להוראה תפקדו טוב יותר בכול תחומי המנהל ממורים שהוכשרו לכך בתוכניות אחרות" (עמ' 102). בנוסף, המנהלים שנסקרו במחקר "דרגו את התוכנית ליוצאי צבא כיעילה ביותר בהשוואה לדירוג שנתנו מורים אחרים בכל חמש הכיתות בהן הייתה הכשרה לניהול כיתה ולטיפול בבעיות משמעת בכיתה" (עמ' 118).
 
נושאים ייחודים לתוכנית להכשרת יוצאי צבא להוראה שעולים במחקר הם:
 
1) דמוגרפיה – אלפי המורים בוגרי התוכנית תרמו לשונות מגדרית וגזעית בקרב סגלי ההוראה.
2) למידה מרחוק – חיילים רבים הם בעלי גישה ומיומנויות ללמידה מרחוק, שכן זהו כלי נפוץ במסגרות לימודיות צבאיות (Barry & Runyon, 1995).
3) רישוי ותוכניות חלופיות בהכשרה – הספרות המחקרית מציינת שהדרך לרישוי לאנשי צבא רבים שהפכו למורים עשויה להיות באמצעות למידה במסלולים החלופיים הקיימים בהכשרה להוראה. יש לבחון אם נכון להשתמש במסלולים הקיימים או לבנות מסלוליים מיוחדים ליוצאי צבא.
4) ניהול וארגון התוכניות – כיום יש משרדי קישור ב-31 מדינות בארה"ב שחלקם קשורים לאוניברסיטאות. זוהי מגמה שראוי שתתפתח בכל המדינות.
הדרך בה מורי מורים יטפלו במגמה של שילוב יוצאי צבא בהוראה תשפיע על דמותה של כיתת המחר. נדרשת מודעות לנושא ובצידה בנייה של תוכניות הכשרה מותאמות לייחודיות של אוכלוסייה זו.
 
ביבליוגרפיה
Barry, M., & Runyon, G.B. (1995). A review of distance-learning studies in the U. S. military, The American Journal of Distance Education, 9(3), pp. 44-62.
Owings, W. A., et al., (2006). Teacher quality and TTT: A national study with implications for principals, National Association of Secondary Schools Principals Bulletin, 90(2), pp. 102-131.
Wood, S. (2007). TTT adds advance hiring feature, American Forces Press Service. Retrieved from http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=3112.
המאמר נמצא במרכז המידע הבין מכללתי במכון מופ"ת
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Barry, M., & Runyon, G.B. (1995). A review of distance-learning studies in the U. S. military, The American Journal of Distance Education, 9(3), pp. 44-62.
Owings, W. A., et al., (2006). Teacher quality and TTT: A national study with implications for principals, National Association of Secondary Schools Principals Bulletin, 90(2), pp. 102-131.
Wood, S. (2007). TTT adds advance hiring feature, American Forces Press Service. Retrieved from http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=3112.

המאמר נמצא במרכז המידע הבין מכללתי במכון מופ"ת

yyya