ממצאים עיקריים מהמחקר הבין-לאומי טימס 2015

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) פרסמה היום את הממצאים העיקריים בישראל ממחקר טימס 2015. טימס - Trends in International Mathematics and Science Study - מחקר בין-לאומי מקיף וחשוב הנערך על ידי הארגון הבין-לאומי להערכת הישגים בחינוך (ה-International Association for the Evaluation of Educational Achievement ,IEA) במחזוריות של אחת לארבע שנים.

מטרת מחקר טימס היא להעריך את הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים, ואת ההקשר החינוכי של הוראת מקצועות אלו במדינות השונות. ישראל משתתפת באופן מלא במחקר החל משנת 1999. המחקר בישראל נערך בחודשים אפריל-מאי 2015 בקרב מדגם מייצג של 5,512 תלמידי כיתות ח' מ-200 בתי ספר (לא כולל מוסדות חרדים וחינוך מיוחד).

במחזור טימס 2015 השתתפו 39 מדינות, ביניהן מדינות מפותחות במזרח אסיה ובעולם המערבי וכן מדינות מתפתחות. סולם הציונים נקבע כך שבכל תחום דעת, במחזור הראשון לקיום המבחן - 1995, ממוצע הישגי המדינות המשתתפות עמד על 500 נקודות וסטיית תקן של 100 נקודות. הציונים בכל אחד ממחזורי המחקר מכויילים לסולם זה כך שניתן להשוות בין מחזורי מחקר שונים. סולם הציונים בכל אחד מתחומי הדעת מחולק לקטגוריות – "רמות הישג" – ובעבור כל רמה מתואר מה תלמיד טיפוסי יודע ויכול לעשות בתחום הדעת.

לדוח המלא ולחומרים נוספים באתר ראמ"ה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya