ממחסור לחוזקה: שינוי דפוס החשיבה אודות אי-שוויון בחינוך

מאת: Yong Zhao

Zhao, Yong. From Deficiency to Strength: Shifting the Mindset about Education Inequality. Journal of Social Issues, Dec2016, Vol. 72 Issue 4, p720-739.

"פער ההישגיות", כסימפטום של אי-צדק חברתי מתמיד, מטריד את החינוך ואת החברה האמריקניים במשך עשרות בשנים. התהום העצומה בהישגיות אקדמית קיימת זמן רב לצד מאפיינים גזעיים ושל עוני.

ביצועיהם של ילדים לא לבנים (children of color) ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה, בממוצע, גרועים יותר בכל המחוונים של הצלחה אקדמית: ציוני מבחנים מתוקננים, שיעורי מסיימי בית ספר תיכון ושיעורי הזכאים לתעודת בגרות.

פער זה מנציח את אי-השוויון הקיים בחברה. למאמצים לסגור את הפער הייתה השפעה מעטה. הפער נותר ולמעשה מתרחב.

מאמר זה טוען כי הפער הוא סימפטומטי לפרדיגמה החינוכית מוּנעת החוסר. תיקון הפרדיגמה המסורתית אינו צפוי לסגור את הפער משום שהפרדיגמה מחזקת ומשעתקת אי-צדק חינוכי וחברתי בעיצובה.

כדי לפעול למען צדק חינוכי וחברתי רב יותר, עלינו לאמץ פרדיגמה שונה של חינוך. על הפרדיגמה החדשה להשפיע על טיפוח חוזקות של תלמידים אינדיבידואליים במקום לתקן את החוסרים שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

צמיחה, שוויון הזדמנויות והשכלה גבוהה: בחינה תיאורטית, אמפירית והמלצות מדיניות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya