מכשולים לשילוב טכנולוגיה ופדגוגיית קריאה בהכשרת מורים

Fisk, Janine S. "Roadblocks to Integrating Technology and Reading Pedagogy in Teacher Education", Journal of Education and Human Development, Vol. 4, No. 2(1), 73-83.

המאמר הנוכחי מציג ממצאים עיקריים המתייחסים למכשולים בשילוב של טכנולוגיה עם פדגוגיית קריאה בתכניות להכשרת מורים.

חקר מקרים מרובים (Multiple case studies) של ארבעה פרופסורים לחינוך במהלך שנה אקדמית אחת מציין כי מכשולים בשילוב טכנולוגיה בפדגוגיית הקריאה סובבים סביב הנושאים הבאים: יכולת קריאה מונעת על ידי הנעה פנימית. פרקטיקות נוכחיות המזניחות את הקריאה ב"עולם האמיתי" מייצרות תלמידים היודעים כיצד לקרוא, אלא שאין להם את התשוקה לקרוא.

הלחצים לציית למנדטים החינוכיים יצרו נתק בין אסטרטגיות של "הוראה טובה" לבין דרישות מחוז בית הספר. השימוש בפרקטיקות מעודכנות העושות שימוש במדיה דיגיטלית נחלש בשל הידע העכשווי והמסוגלות העצמית של הפרופסורים לחינוך לקריאה, והזמינות הבלתי עקבית ו/או הנגישות הטכנולוגית המוגבלת.

התמה המקיפה הצביעה על כך שמתן מענה לצרכים של הסטודנטים כיום על ידי התבוננות בחינוך דרך עדשות חדשות והשגת כלים ואסטרטגיות עבור המאה ה-21 הוא הכרחי. פרופסורים לחינוך לקריאה הם סוכני שינוי בפרקטיקות שלהם עצמם, באוניברסיטאות, בבתי הספר ובקהילה סביבם.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

חקירת הקשר בין מיומנויות הקריאה, ההנעה לקריאה והרגלי הקריאה של מתבגרים

קריאה 2.0

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya