מיהו "המורה המשפיע"

במחקר בשם "על מה משפיע המורה המשפיע?" שהנחה פרופסור ישעיהו תדמור  (חינוך כחוויה קיומית, 2007) נבדקה השאלה כיצד תופסים אנשים את "המורה המשפיע" שהיה להם בתקופת לימודם בבית הספר. עולה מן המחקר כי כוחו של "המורה המשפיע", או כוחה של "המורה המשפיעה", כפי שנצרב בזיכרון של התלמידים לשעבר, לא התבטא דווקא בבקיאותו או בבקיאותה של המורה בידע או בדרך הוראת הידע, גם לא בממדים מקובלים אחרים בהגדרת תפקיד המורה.
 
מתגלה בבירור, ש"המורה המשפיע" ו"המורה המשפיעה" הם מי שנגעו בנשמותיהם של התלמידים, מי שעצבו את זהותם, מי שהמגע החינוכי אתם היווה חוויה לתלמידיהם.
 
"המורה השפיעה על חיי", "הוא היה לי מורה לחיים", "בזכותו אני מה שאני", "היא השפיעה על הזהות שלי", "הוא עזר לי למצוא את האמת שבי", "הוא השפיע על השקפת עולמי",
ראה גם :
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya