מחשבים ניידים אלחוטיים ככלי ליישום למידה פעילה באולמות הרצאה גדולים

קרדיט: הכנס השנתי  ה-4 של מיטל , 2005 באוניברסיטת  בן גוריון בנגב . (מיטל - מרכז ידע טכנולוגיות למידה)

בשנים האחרונות מתרבות העדויות לשילוב טכנולוגיות אלחוטיות בכלל ומחשבים ניידים בפרט בחינוך הגבוה(Barak et al., 2004; Mackinnon & Vibert, 2002) . מחקרים שבחנו את השפעת השימוש במחשבים ניידים על תהליכי הלמידה מצאו שיפור אצל הסטודנטים ביכולת פתרון תרגילים, במוטיבציה ללמידה ובשיתוף הפעולה ביניהם (Mackinnon & Vibert, 2002; Siegle & Foster, 2002). לעומת זאת, מחקרים אחרים הראו כי השימוש במחשבים ניידים אלחוטיים יכול להגביל ואף להקטין הישגים לימודיים  (Gardner et al., 1994; Grace-Martin & Gay, 2001).  

המחקר הנוכחי נערך ב – MIT, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, ומטרתו הייתה לבחון גישת הוראה חדשה: 'הוראה מבוססת-סטודיו' (Studio-based Instruction), המשלבת הרצאות, תרגולים ומעבדות באולם הרצאות גדול, תוך שימוש במחשבים הניידים. המחקר בחן את מאפייני השימוש במחשבים ניידים אלחוטיים והשפעתם על הישגי הסטודנטים ועמדותיהם כלפי למידה פעילה.

במחקר השתתפו 320 סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בהנדסה או מדעים. נתוני המחקר נאספו בעזרת מבחן ידע (מקדים ומסכם), שאלון עמדות מסכם, יומני חוקרת, ותצפיות מוסרטות בכיתת הלימוד.

ממצאי המחקר הראו כי שיטת הלימוד השפיעה באופן מובהק על ציוני הסטודנטים ברמה האקדמית הבינונית, אך לא הייתה לה השפעה על סטודנטים ברמה הגבוהה (F=5.96, p<0.05). בנוסף, נמצא כי קיים הבדל מובהק בין עמדות של סטודנטים בשנה הרביעית ללימודיהם ועמיתיהם, סטודנטים הלומדים בשנה הראשונה והשנייה, כלפי למידה פעילה (F=4.23, p<0.05).

תצפיות בכיתות הלימוד הראו כי לגישת ההוראה החדשה ולשימוש במחשבים הניידים יתרונות כגון: יישום יעיל של חומרי הלימוד, הפשטה של מושגים מורכבים וקבלת משוב מיידי. אולם, בצד היתרונות נמצא חיסרון עיקרי - המחשב הנייד האלחוטי מהווה גורם מרכזי להסחת דעת. אחוז לא מבוטל של סטודנטים גלשו ברשת האינטרנט ועשו שימוש בדואר האלקטרוני במהלך השיעורים.

מקורות

Barak, M., Harward, J. and Lerman, S. (2004). Wireless laptop computers as means for facilitating studio-based learning in higher education. The Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) E-Learn conference. Washington DC, November, 1077-1082.

Gardner, J., Morrison, H., Jarman, R. Reilly C. & McNally, H. (1994). Learning with portable computers. Computer & Education, 22, 161-171

Grace-Martin, M. & Gay, G. (2001). Web browsing, mobile computing and academic performance. Educational Technology & Society 4(3), 95-107.

Mackinnon, G.R. & Vibert, C. (2002). Judging the constructive impacts of communication technologies: A business education study. Education and Information Technologies, 7(2), 127-135

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya