מחקר: שיפור מערכת החינוך הציבורית על ידי בתי ספר בזיכיון (charter schools)

 
מערכת החינוך הישראלית נמצאת בשנים האחרונות במוקד הדיון הציבורי במדינה בכל הנוגע לאיכות המורים ושכרם, מספר התלמידים בכיתות, האווירה בבתי הספר ואספקטים נוספים. למרות עלייה בתקציבי החינוך, הישגיהם של ילדי ישראל נמצאת במגמת ירידה. נסיונות רבים ומגוונים נעשו להכניס שינויים במערכת החינוך הסטנדרטית בדמותם של בתי ספר מיוחדים, הפועלים לצד בתי הספר הרגילים. בעוד בתי ספר אלה מאפשרים שיפור וגמישות, נדמה, כי יש מודל אחד שלא נוסה ואשר יכול להביא תועלת רבה למערכת החינוכית בארץ: מודל בתי הספר בזיכיון (charter schools). מודל זה פותר את אחת הבעיות המרכזיות העומדות כיום בפני בתי ספר: מידת הגמישות הניתנת למנהלי בתי הספר לנהל את בתי ספרם. המחקר הנוכחי בוחן את הסוגיה של ביזור סמכויות ממשרד החינוך לבתי הספר עצמם, ומציג מודלים שונים לבתי ספר בישראל ובעולם, תוך תיאור מידת הגמישות הניתנת למנהלי בתי הספר במסגרות השונות.
המודל המרכזי שיוצג כאן הוא מודל בתי הספר בזיכיון, המעניק להורים ולתלמידים משקל מכריע בהחלטה על האופן שבו ינוהל בית הספר. המחקר מתמקד במערכת החינוך היסודית, המאופיינת ברמת ריכוזיות גבוהה לעומת מערכות החינוך העל-יסודיות. עוד נוגע המחקר זה גם בבעיות מבניות וחוקיות המונעות יוזמות חינוכיות חדשניות להן הפוטנציאל לתרום להישגי התלמידים ולספק מענה לצרכיהם.
בחלקו הראשון של מחקר זה מובאים נתונים לגבי העלויות הלאומיות של החינוך בישראל ועל ביצועי מערכת החינוך בהשוואה לנעשה בזירה הבינלאומית. החלק השני מפרט את המבנה והמאפיינים של החינוך היסודי בישראל וכן בוחן את סמכויותיו של מנהל בית הספר. בחלק השלישי יוצגו מודלים שונים לבתי ספר הקיימים בתוך מערכת החינוך היסודית: בתי ספר בניהול עצמי, בתי ספר על-אזוריים ייחודיים, בתי ספר ניסויים ויוזמות חדשות מחוץ למערכת החינוך בישראל. בחלק הרביעי מוצג מודל בתי הספר בזיכיון כפי שהוא פועל כעת בארה"ב ומובאים ממצאי מחקרים הנוגעים לבתי ספר אלה ולאופן בו שינו את החינוך הציבורי בארה"ב. לבסוף, בחלקו החמישי והאחרון של המחקר, יוצגו מסקנות והמלצות ליישום השיטה בישראל.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya