מחקר עצמי של פרקטיקות בהכשרת מורים ופדגוגיה ביקורתית: הרגע החמישי במסע של מורת מורים

Ragoonaden, Karen. "Self-Study of Teacher Education Practices and Critical Pedagogy: The Fifth Moment in a Teacher Educator's Journey", Studying Teacher Education: Journal of Self-Study of Teacher Education Practices, Apr2015, Vol. 11 Issue 1, p81-95.

כדי לחקור ולשפר את הפרקטיקה שלה, מורת מורים בחנה את תולדות חייה ואת הקשר שלה לשיח המוסרי של החברה תוך שימוש באוטוביוגרפיה כמתודולוגיה למחקר עצמי. רפלקציה ביקורתית זו סיפקה את הבסיס להמשגה של הכשרת מורים המכוונת לפרקסיס בבית ספר עירוני.

בהתבסס על מסגרת עבודה טרנספורמטיבית של פדגוגיה ביקורתית המחוברת עם מחקר-עצמי של פרקטיקות בהכשרת מורים, מאמר זה חוקר את האופן שבו מורת המורים עוסקת במחקר הקשור לעצמי, לפרקטיקה המקצועית, ולניתוח של המתחים המקיפים את הדיכוי ואת השונות.

הפדגוגיה הביקורתית סיפקה את האמצעים ואת השיטות כדי לסייע לרפלקציה לגבי זכויותיה של מורת המורים עצמה בחברה וסללה את הדרך עבור סוכן שינוי בפרקטיקה שלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הרחבת הבנה עצמית מקצועית: מחקר –עצמי של מורים בעזרת ביוגרפיה, רפלקציה ודיאלוג

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya