מחקר : כיצד תלמידי תיכון מעריכים מידע במהלך החיפוש באינטרנט?

מקור וקרדיט :
Amber Walraven, Saskia Brand-Gruwel, Henny P.A. Boshuizen. " How students evaluate information and sources when searching the World Wide Web for information,"  Computers & Education 52 (2009), pp. 234–246.
 
מאחר ורשת האינטרנט מכפילה את היקפי המידע הטקסטואלי שלה כל 8 חודשים , בעיית הערכת הרלבנטיות המידע בחינוך חוזרת  ועולה כמיומנות  חשובה שצריך לתת עליה את הדעת בחינוך. סוגיית הערכת מקורות מידע על ידי תלמידי תיכון היא סוגיה מורכבת כי העקרונות להערכת איכות המידע משתנים מעת לעת, לדוגמא , כיצד להעריך מקור מידע כמו בלוג בו כתב פרופסור לסוציולוגיה את עיקרי ממצאי המחקר שלו כאשר הובהר לתלמידים כי המידע האיכותי מופיע רק באתרים אקדמאיים ובכתבי עת שפיטים.
 המחקר הנוכחי, שנערך בהולנד , ביקש לבדוק כיצד תלמידי תיכון פותרים בעיות של מקורות מידע בחיפוש באינטרנט וכיצד הם מעריכים את מקורות המידע על יסוד קריטריונים שניתנו להם. הממצאים מלמדים כי התלמידים  מבינים את חשיבות הערכת המידע על סמך קריטריונים מונחים , אך לא תמיד מיישמים זאת . במקרים רבים אין התלמידים מעריכים את איכות המידע על סמך עקרונות ברורים כמו סמכות אקדמית , הגורם האחראי ועוד אלא בהתבסס על קריאת מהירה של הכותרות . במרבית הזמן תלמידי התיכון משתמשים רק בחלק מתוך 29 הקריטריונים להערכת מידע שניתנו להם. כלומר , רק ב24% מחיפושי המידע הם הפעילו שיקולים מבוססי קריטריונים אף שהונחו מראש לעשות כך.  התלמידים מכירים את הקריטריונים , אך כאשר הם צריכים להעריך את מקורות המידע במהלך החיפוש הם מפעילים שיקולי דעת אחרים.  בתהליך חיפוש המידע התלמידים שואפים למצוא  מייד פיסות מידע שעונות על הבעיה שחיפשו,  וקשה להם בו-זמנית גם להפעיל שיקול דעת של הערכת מידע איכותי . הם ממוקדים באיתור אותם פיסות מידע שחיפשו באתרים מסוימים ותוך כדי שוכחים את הקריטריונים להערכת מידע . מסקנת המחקר : ההתמודדות עם הערכת מידע  על ידי תלמידים אינה התמודדות טכנית של רשימת קריטריונים , אלא תוצר של חשיבה ביקורתי שיש להקנות להם באופן מושכל ושיטתי עוד לפני תהליך החיפוש וההערכה . ללא הטמעה של חשיבה ביקורתית לאורך זמן  אין תלמידים מסוגלים להעריך את איכות המידע באינטרנט.  מאחר והערכת מידע היא מיומנות קוגניטיבית מורכבת , צריך להשקיע יותר זמן בתיכון בהפנמת חשיבה ביקורתית כחלק מתהליך חיפוש המידע באינטרנט . הפתרון של רשימת טכנית של קריטריונים אינו פתרון קסם ויש ליצור מודעות והפנמה לאורך זמן של התלמידים לגבי הערכת מידע . בתהליך הקניית מיומנויות הערכה אין קיצורי דרך לא בבתי ספר תיכוניים וגם לא בקרב סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות (Amber Walraven, Saskia Brand-Gruwel, Henny P.A. Boshuizen ) .
 
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya