מחקר: הסבת קציני צבא פורשים לתפקידי ניהול בבתי ספר

מקור וקרדיט:
 
Schneider, Alex, (2004Transforming retired military officers into school principals in Israel , Submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Leicester
 
מנהיגות וחזון הינם קריטיים להעלאת סטנדרטים ושאיפות בכלל בתי הספר שלהאומה, איננו יכולים להשאירם ליד המקרה" (בלייר 1999) על מנהלי בית הספר לעצב חזון וערכים, שביכולתם להמיר לאקלים הבית ספרי. עליהם להיות נחושים, יצירתיים ונלהבים, נכונים ומוכנים להתעמת אל מול אתגרים ולחפש הזדמנויות לעורר השראה בקהילת בית הספר לקראת השגת שינויים משמעותיים.
האתגר לפיכך הינו, למצוא ולהכשיר מנהיגים חינוכיים שיצליחו לתרגם מחויבותם לחזון, שיעלו את הסטנדרטים והשאיפות בבית הספר בקהילה, ובחברה.
אך מהיכן יגיעו מנהיגים חינוכיים אלה? אלו משימות יוכשרו לבצע? ולאלו לאתגרים יהיו מיומנים להיענות?
מורי בתי הספר היו ועודם המקור העיקרי למנהיגי בתי הספר בעתיד מאחר וישנםגורמי מפתח בניהול הבית ספרי, השונים מן הנדרש מן המורה בכיתה, עלינו לחפש מנהלי בתי ספר גם במקומות אחרים. סרגיובני (1992 ו1995) מפתח רעיון זה ומדגיש שמאחר נדרשים ממנהלי בתי ספר איכויות וכישורים שונים מאלו שבעבר, יש צורך לנסות ולגייס מנהלי בתי ספר מעבר לכיתות הלימוד, כאלה שפיתחו את הכישורים הנדרשים בשדות אחרים. מאחר ויתכן ולא יהיו די ומורים העשויים לשמש כמנהלי בתי ספר, יש לנסות ולמצוא מועמדים מתאימים לניהול בתי ספר במקום אחר, קבוצות חברתיות אחרות, שאינן בהכרח מתוך המערכת החינוכית אך בין אנשים מוכשרים בעלי כישורי מנהל ומנהיגות שיוכשרו לנושא.
עבודת המחקר בודקת את ההיתכנות להסבת גורמים מחוץ למערכת החינוך .
מטרת המחקר הינה לנסות ולבחון היתכנות ודרך הולמת לשילוב מועמדים מחוץ למערכת החינוך בעמדות ניהול במערכת ולבצע עבורם הכשרה בהתאם. תהליך ההכשרה מתבסס על תגבור נדבכים חיוניים בניהול הבית ספרי. נדבכים אלו כוללים מנהיגות, מנהל ופדגוגיה. בחינת תהליך ההכשרה נערך בבחינת מתכשרים לניהול הן מתחום ההוראה והן אנשי צבא בדימוס במהלך הסבה אל תחוםהחינוך. במחקר זיהו שתי הקבוצות את צרכי ההכשרה הנדרשים עבורם בתחומ ימנהיגות, ניהול הוראה. כמו כן נבחן השוני בין שתי קבוצות ואותר התהליך הנדרש עבורם במסגרת ההכשרה לניהול הבית ספרי. השערה המרכזית במחקר היה יכולתם של המתכשרים לניהול לזהות מיומנויות וכלים, הנדרשים עבורם במסגרת הכשרתם.
המודל שהוצע והוכח כתקף, הצביע על האפשרות לגייס ולהכשיר מועמדים לתחום הניהול הבית ספרי גם מחוץ למערכת החינוך ומאפשר פתיחת מערכת זו למגוון רחב יותר של מועמדים. מחקר זה אינו רלוונטי רק עבור מערכת החינוך בישראל; הממצאים עשויים להיות רלוונטיים גם עבור מדינות אחרות המבקשות לענות על אתגר המחסור בכוח אדם מתאים לניהול בתי ספר.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    את המחבר ניתן להשיג בדוא"ל :alex.schneider@kfar.infoבברכה אלכס

    פורסמה ב 02/04/2011 ע״י דר אלכס שניידר
    מה דעתך?
yyya