מחקר: אין הבדל אצל סטודנטים בין קריאה ביקורתית בפורמט דיגיטלי לפורמט המודפס

הפתעה: אין הבדל אצל סטודנטים בין קריאה ביקורתית בפורמט דיגיטלי לזו בפורמט המודפס: מחקר חדש של פרופ' יורם עשת וד"ר סיגל עדן, מהמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה

פרופסור יורם עשת וד"ר סיגל עדן מהאוניברסיטה הפתוחה ערכו השוואה בין איכות עריכת הטקסט בפורמט מודפס ובפורמט דיגיטלי בקרב סטודנטים., כי בניגוד לכל הציפיות המוקדמות של החוקרים ובניגוד למה שאפשר היה ללמוד מן המחקרים הקודמים בתחום, לא נמצאו על ידם כל הבדלים בין הביצועים בשני הפורמטים בדפוס ובדיגיטלי. הם גילו שמי שביצועיו טובים בפורמט אחד, ביצועיו טובים גם בפורמט האחר. מי שמתקן נכון בפורמט אחד, יתקן נכון גם בפורמט האחר. והדבר חזר על עצמו בכל חיתוך שעשינו לתוצאות. בכל חיתוך, התוצאה שהתקבלה הייתה שיוויון בין הפורמטים. "חתכנו לפי גיל, לפי מגדר, לפי מידת השליטה בפורמט הדיגיטלי — על פי עדותם העצמית של הנבחנים — ולאף אחד מהגורמים האלה לא הייתה השפעה על התוצאה, שחזרה על עצמה: זהות באיכות הביצוע בשני המדיומים."

לראיון המלא עם פרופסור יורם עשת וד"ר סיגל עדן , עדכן 55 , האוניברסיטה הפתוחה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya