מחנך לעומת מורה המלמד מקצוע: הקונפליקט בין שתי תת-זהויות בהפיכה למורה

Popper-Giveon, A., & Shayshon, B. (2017). Educator versus subject matter teacher: the conflict between two sub-identities in becoming a teacher. Teachers & Teaching, 23(5), 532-548.

ספרות מחקרית פונה לעתים קרובות לבעיות המצריכות שילוב של מורים מתחילים במערכת החינוך. רוב המחקרים מדגישים את הקונפליקטים שמורים אלה חווים, במיוחד בין היבטים מקצועיים להיבטים אישיים של המקצוע שלהם.
המחברים ערכו מחקר בקרב בוגרים ומשתתפים של התכנית למצוינות בהוראה" (Program for Excellence in Teaching) במכללה למורים בירושלים בישראל, חושפים קונפליקט אחר.

הממצאים מראים כי בקביעת הזהות המקצועית שלהם, מורים מתחילים מתמודדים עם דילמה בין שתי תת-זהויות: המורה כמומחה דידקטי וכמורה המלמד מקצוע והמורה כמחנך הכיתה. המחברים מאפיינים שתי תת-זהויות אלה ומנתחים את ההשלכות שלהן עבור התכניות להכשרת מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya