מחוז הצפון של משרד החינוך מוביל שיטת ניהול חדשנית

מאת: ד"ר אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון, משרד החינוך

לאחרונה התקיים הכינוס הבינלאומי ה 19- של האיגוד הישראלי לאיכות. בכינוס הציגה הנהלת מחוז הצפון של משרד החינוך את השיפורים שחלו בניהול המחוז בעקבות הטעמת מערכת EFQM למצוינות ארגונית. מחוז הצפון אף זכה בפרס האיכות הלאומי לשנת 2012 על הישגיו בעקבות הטמעת המערכת, אשר ניכרים בשיפור המתמיד המתקיים בהישגי הזכאות לבגרות במחוז ובנתוני המיצ"ב,

במודל ה- EFQM תשעה תבחינים, שעל פיהם נבחנת מצוינותו של הארגון. חמישה מהם מבטאים את המרכיבים המאפשרים בארגון: מנהיגות, אסטרטגיה, עובדים, שותפויות ומשאבים ותהליכים.

ארבעת התבחינים האחרים מתמקדים בתוצאות עבור הלקוחות, עבור העובדים, ועבור הקהילה ותוצאות ביצוע כלליות בארגון. בתהליך הטמעת האיכות היה צריך לפתח את מודעות העובדים לאיכות ומצוינות, לנתח את תהליכי העבודה, לפתח כלי בקרה, לכתוב נוהלי איכות, להפיץ את הידע שהצטבר במחוז לעובדים ולמוסדות החינוך ועוד.

למאמר של ד"ר אורנה שמחון בעיתון קו לחינוך"
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya