מחוויות מפתח לנקודות מפנה-על עוצמת ההשפעה החינוכית

מקור: האוניברסיטה העברית בירושלים, ספרית פועלים, (סדרת "מחשבות על חינוך" בעריכת יורם הרפז), 272 עמ'

מטרת הספר להציג גישה מדעית המתמקדת בחוויות מפתח ובנקודות מפנה, כדי להמחיש את עוצמתה הרבה של ההשפעה הבין-אישית. בניגוד ל"דגם המצטבר" המסורתי המקובל עד היום במחקר של השפעות חינוכיות, "המחקר של חוויות מפתח מראה כי למסגרת חינוך יש השפעה מכרעת על חייהם של מתחנכים, הרבה מעבר לתחום הצר של הישגים וציונים".
לטענת המחבר בחוויות המפתח יש חוקיות שיטתית, למרות הרושם הכאוטי שהן יוצרות.

במהלך המחקר התברר שהתבוננות בחוויות מפתח ובנקודות מפנה מאפשרת לבחון מחדש את כוחו של החינוך. גישת החקירה הפתוחה אפשרה לצאת מהזירה המצומצמת של החינוך הבית-ספרי השגרתי ולגלות את עוצמתו הרבה של החינוך ואת חיוניות ההשפעה הבין-אישית בכל רבדי החיים, בכל הגילאים ובכל מגזרי החברה.

לאחר קריאת מאות חוויות וערכית ניתוח כמותי של אלפים כמותן, נוסח דגם מדעי פורמלי שנבחן לאור הנתונים שנאספו. המודל זכה לתמיכה אמפירית ועל בסיסו נמשך המחקר:

התיאוריה של חוויות המפתח והשפעותיהן

רכיב 1: פעילות

רכיב 2: חוויה

רכיב 3: תוצאות

מאפייני הפעילות

 • בחירה
 • אתגר
 • חקירה אישית
 • דרישת כישורים
 • תחרותיות
 • רלוונטיות
 • אותנטיות
 • נוכחות קהל
 • התקדמות לשיא
 • הפתעה

 

 

חוויה הכרתית

 

חוויה רגשית

 

גילוי עצמי

השפעות ארוכות טווח

 • השפעות מעשיות (השכלה ותעסוקה)
 • השפעות אישיותיות (אופי ותפיסת עולם)
 • השפעות ערכיות (מוסר ואמונה)
 • השפעות התנהגותיות

שלושה עוגנים חשובים בספר:

 • הספר מדגיש את חשיבותן של התנסויות חד-פעמיות ומציע גישה חדשה להסבר עוצמתן הרבה והשפעתן המגוונת.
 • לאורך הספר הולכת ונחשפת הזיקה ההדוקה שבין למידה וחינוך לבין מושג הזהות. עולה בבירור כי למידה משמעותית היא למידה הקשורה לזהותם של הלומדים.
 • במהלך הספר נגלות דמויות של "וירטואוזים" בתחום עשייתם – דמויות יוצאות דופן של מחנכים ומלמדים שהפגינו יחס אישי ומיוחד כלפי התלמידים והחיילים שלהם. הדמויות חוללו חוויות מפתח בזכות ההנעה הגבוהה שיצרו במהלך הפעילות ובזכות המצפן שנטעו בזהותם של המשתתפים בה.

המחבר מבקש להפנות תשומת לב לאירועים חד פעמים מכוננים (אותם הוא מכנה "המפץ הגדול", "טראומה חיובית") – חוויות מפתח ששינו את מסלול החיים של המתנסים בהן. אלו חקוקות בזיכרונם של המשתתפים והתנהגותם בצורה בלתי הפיכה, חלקם אף חיקו בהתנהגותם את מי שהציבו בפניהם מופת ודגם הזדהות.

הטווח הרחב של ההשפעות החינוכיות

חוויות מפתח משפיעות באופן מגוון, עמוק ומשמעותי על חייהם של המתנסים בהן. ניתוח הממצאים מבחין בארבעה תחומי השפעה מרכזיים:

1. השפעות מעשיות על מסלולי החיים: השכלה, תעסוקה ופנאי.
2. השפעות עלה אישיות: אופי, השקפת עולם ודרך חשיבה.
3. השפעות על ערכים ואמונות דתיות.
4. השפעות התנהגותיות לטווח ארוך.

הספר חושף את המנגנונים הפסיכולוגיים המופעלים במהלך התרחשותן של חוויות מפתח באמצעות פתיחה של "הקופסה השחורה", המכילה שלושה מנגנוני קישור סיבתיים שבין חוויית המפתח לבין תוצאותיה:

המנגנון ההכרתי, בו מודגש צד החשיבה, הסקרנות וההארה. חוויה רגשית בלמידה. מודגשת החשיבות של סערת רגשות, התלהבות ואהבה כגרומים החוקקים את חוויית המפתח בתודעת המשתתפים. גילוי עצמי של הלומדים במהלך הפעילות. חשיבותה הגדולה של חוויית המפתח נעוצה בכך שהיא משמשת במעין מראה, שהשתקפותם של המשתתפים בה מאפשרת להם ללמוד על עצמם דברים שלא ידעו על עצמם לפני הפעילות.

הפרק המתאר את חוויות המפתח שהתרחשו במערכת החינוך הפורמלית הוא למעשה הפרק "המעשי" בספר – הוא בוחן את מאפייני התוכן שהופיעו בחוויות המפתח: תכנים אותנטיים, שהיו רלבנטיים לחייהם של הלומדים ואתגרו אותם; ואת שיטות ההוראה שהמורים השתמשו בהם: "שיטות הורה פעילות": הפתעות ותחרויות לימודיות, מתן אפשרות בחירה, הפעלה רב-ממדית של כישורי הלומדים, למידה מחוץ לכתה, התנסות בניסוי ומחקר והופעה מול קהל.

המחבר מדגיש כי גם כאשר דרך הלימוד אינה יוצאת דופן, די ביחס רציני ובגישה נלהבת של מורים כלפי מקצוע הלימוד כדי להעניק לתלמידים חוויות מפתח. הראיונות הראו שבמקרים כאלה התלמידים מכבדים את מוריהם, בבחינת "מי שמתייחס לעבודתו מן הראוי שנכבד אותו".
נוסף על היותם יוצאי דופן בדרכי הוראת, המורים נזכרו כדמויות מפתח גם בזכות היחס האישי שהפגינו כלפי תלמידיהם.

"המגמות הגלובליות, אשר קונות להן אחיזה גם במערכת החינוך בישראל, הן הפוכות: הגברת הפיקוח, האחדת התוכניות ויצירת מערכות בקרה ומבחנים. בנסיבות כאלה למורים קשה הרבה יותר להפגין יחס אישי...באופן פרדוקסלי, מגמות אלה עלולות להקטין את כוח ההשפעה של מערכת החינוך."

מהותו של החינוך המשתקף מהספר היא של חינוך עצמי, הנוגע בזהותם של המשתתפים, חינוך הנובע מתוך התבוננות פנימית של המשתתף אל עצמו.

הדגם החינוכי הזה ניצב בתווך בין שתי גישות חינוכיות, אך גם מחוץ לציר הניגוד ביניהן. מצד אחד עומד חינוך תבניתי ומובנה, המאורגן לפרטי פרטים: מצד שני ניצב החינוך הפתוח, המתיר לכל תלמיד לבחור מה לעשות, מתי ואיך. דגם חוויית המפתח אינו מדבר על מיצוע של הנשיים אלא עומד בפני עצמו.

 

תוכן העניינים

הקדמה – על כוחו של חינוך

חלק ראשון - הליבה התיאורטית

איך החינוך משפיע? מן הדגם המצטבר אל חוויות מפתח ונקודות מפנה
על מה משפיע החינוך? טווח ההשפעות הרחב של חוויות המפתח
באילו דרכים משפיע החינוך? חוויות מפתח והפסיכולוגיה המורכבת של הלמידה

חלק שני  - זירות של התנסות והשפעה

חוויות מפתח במשפחה: הרגלים, משפטי מפתח ואתגרים
חוויות מפתח בבתי הספר: על תכנים ושיטות, מורים יוצאי דופן ויחסם האישי
מערכות חינוך בלתי פורמליות: על מצויינות, דמויות-דגם ומראות
הצבא כמחנך: הענקת משמעות, הפגנת יחסי אנושי והצבת אתגרים

חלק שלישי - סיכום

ממקריות דמויית כאוס אל דגם חינוכי
אחרית דבר: ממונולוג לדיאלוג

נספח: שיטת המחקר

מקורות

מפתח שמות ומושגים


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  היכן ניתן להשיג את הספר?

  פורסמה ב 18/08/2006 ע״י עמית וולצקי

  הספר נמכר בחנויות הספרים. עותק נמצא גם במרכז המידע במכון מופ"ת.

  פורסמה ב 27/08/2006 ע״י פורטל מסע
  מה דעתך?
yyya