מורים בבית הספר היסודי ומתמטיקה: קהילות מעשה לשיתוף ידע והזדמנות לשינוי

Gellert, Laura M. "Elementary School Teachers and Mathematics: Communities of Practice and an Opportunity for Change", Journal of Education & Learning; Dec2013, Vol. 2 Issue 4, p113-122.


מאמר זה חוקר את הטרנספורמציה של מורים חדשים בבית הספר היסודי לגבי הבנתם את המתמטיקה בהקשר לפדגוגיה וללמידה.

על ידי השתתפות בקהילת מעשה לשיתוף ידע שנוצרה במחשבה תחילה, מורים חדשים בבית הספר היסודי התחילו להתחבר למתמטיקה בדרכים חדשות: באופן רפלקטיבי, בביטחון ובאופן חקרני.

הניתוח התמקד בנתונים שנאספו מהרפלקציות של המורים, מתצפיות וממפגשים קבוצתיים וחשף קהילות מעשה לשיתוף ידע שבהן התפתח ביטחון מוגבר לגבי מתמטיקה והוראת המתמטיקה.

במסגרת קהילת המעשה לשיתוף ידע, המשתתפים החלו לחשוב על עצמם כעל מורים למתמטיקה, בעיקר דרך יכולתם לעשות רפלקציה, להטיל ספק ולקחת בעלות על הפרקטיקה שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya