מורה, עמיתה, מנהלת וחוקרת: סוגיות אתיות במחקר בסביבת העבודה

אלקד-להמן, א' (2012). מורה, עמיתה, מנהלת וחוקרת: סוגיות אתיות במחקר בסביבת העבודה. שבילי מחקר, 18, 29-16.

המאמר בוחן סוגיות אתיות, אשר התעוררו במהלך מחקר שביקש ללמוד מנקודות מבט שונות על תהליכי קריאה ועל תהליכי פרשנות ספרותית, הבאים לידי ביטוי בסביבת הקריאה שמזמן מועדון הספרים של מכללת לוינסקי. מטרת המחקר הייתה ללמוד כיצד נבנית הפרשנות הספרותית אצל קוראים מבוגרים מסוגים שונים, וכיצד קריאה אינטנסיבית, כתיבה וסביבה של שיח על הקריאה והצגת פרשנות על ידי מומחה – מעצבות תהליכי קריאה ופרשנות בקרב סטודנטים לתואר מתקדם.

המחברת בחרה להתבונן בסביבה שנחקרה בעזרת כלי מחקר שהשלימו זה את זה: תצפיות, ראיונות, טקסטים שכתבו המשתתפים ושאלונים. כלים אלה אפשרו התבוננות במועדון מבעד לנקודות תצפית של קוראים מסוגים שונים באמצעות שפה מדוברת ושפה כתובה. בסך הכול הצטברו עשרות טקסטים המייצגים כ-30 נקודות מבט של קוראים מומחים, קוראים חובבים וסטודנטים – על המועדון, על קריאה ועל פרשנות.

המחברת מיפתה את הגורמים המעורבים במחקר: המכללה כארגון, מועדון הספרים כמסגרת של החוג לספרות, משתתפי המועדון, הסטודנטים, המרצים במועדון ותחום הוראת הספרות. היא מתייחסת אליהם בארבעה שלבי המחקר: התכנון, הביצוע, הכתיבה והפרסום. המאמר מעלה סוגיות אתיות שהמחברת עמדה בפניהם בשלבי המחקר השונים, בזיקה לכל אחד מהגורמים שנמנו לעיל.

השאלות האתיות הנדונות במאמר זה הן: שאלת ההצדקה לביצוע מחקר מעין זה ותרומתו לידע ולמשתתפים; משמעות ההסכמה מדעת להשתתפות במחקר; אנונימיות המשתתפים; מקומה של המחברת כחוקרת וכמשתתפת; התנהגות הוגנת כלפי הארגון וכלפי המשתתפים במחקר, שהם עמיתים או סטודנטים של המחברת, ושאלת יחסי המרות שנוצרים בביצוע מחקר בסביבת העבודה; שאלת הנאמנות הכפולה למחקר מצד אחד ולמשתתפים מצד אחר; וכן ארגון כתיבת דוח המחקר ושימוש בניסוח לשוני מכבד ומדויק בו-בזמן.
השאלות הללו רגישות במיוחד בשל הערבוב שבין סביבת המחקר לסביבת העבודה היום-יומית של המחברת. מאמר זה מבקש להפנות תשומת לב לרפלקטיביות הנתבעת מחוקר המבצע מחקר בסביבת עבודתו, שמתחזה לסביבה נוחה למחקר, אך דווקא בשל כך היא עתירת דילמות אתיות.

לגיליון המלא של שבילי מחקר

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya