מודל להעצמת מנחי סטאז' במסגרת סדנה של הדרכה על הדרכה בתלפיות, המכללה האקדמית לחינוך חולון

מודל להעצמת מנחי סטאז' במסגרת סדנה של הדרכה על הדרכה בתלפיות, המכללה האקדמית לחינוך חולון
מאת: דבורה ורדיגר
מקור וקרדיט: ירחון מכון מופ"ת, יוני 2009, גליון מס' 38
לצורך ההנחיה בנתה דבורה ורדיגר ממכללת תלפיות מודל  להעצמת מנחי הסטאג' המתבסס על שילוב בין שני מודלים הלקוחים מתחום ההדרכה בפסיכולוגיה. המודל האחד לקוח מתחום ההדרכה הקלינית - המודל של ת' קרון, המתייחס לממד הדיאלוגי שבתלת-שיח. המודל השני לקוח מתחום הפסיכולוגיה החינוכית – המודל של ז' אוסטרוויל, המתייחס למודל קונסולטציה אינטגרטיבית מובנה (מקא"מ).
הכותבת מציגה את עקרונות השיח הקבוצתי, המשלב בין שני המודלים הלקוחים מתחום הפסיכולוגיה: המודל הראשון לקוח מתחום ההדרכה בפסיכולוגיה קלינית - במסגרת ההדרכה מתקיים למעשה תלת-שיח בין שלושה מרכיבי המשולש: מטופל-מטפל-מדריך, כאשר באופן ממשי יש תקשורת בין שני צמדים בזמן נתון: מטופל-מטפל ומטפל-מדריך. לעומתה מתרחשת תקשורת 'מועברת', שאינה צמודה לאירוע המתרחש באופן ממשי בזמן ובמרחב. התקשורת ה'מועברת' קשורה לנושאים כמו: יחס, עמדות, רגשות ומרחב ההתייחסות. התקשורת ה'מועברת' מתבטאת במודע או לא במודע, ומידת ההתייחסות אליה תלויה במשתתפים בהדרכה.
  

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  אינני מצליחה למצוא את הנוסח המלא. אנא שלחו,תודה.

  פורסמה ב 20/02/2011 ע״י קורין ספקטור

  אני לא מצליחה לפתוח את הנוסח המלא ,אשמח אם תשלחולי.תודה

  פורסמה ב 20/08/2012 ע״י יעל שרי
  מה דעתך?
yyya