מודל הכשרה "אורגני" ב"תנועה וצליל" בגיל הרך בתוך בית ספר מאמן

מקור: גלי עיון ומחקר מס' 12, מכללת "אוהלו" בקצרין, עמ' 27-50

החל משנת תשס"א, סטודנטיות המתמחות במכללת "אוהלו" בהתמחות תנועה וצליל, שולבו בבית ספר מאמן במסגרת עבודה מעשית. הסטודנטיות מתנסות בהוראת תכני ידע שונים באמצעות תנועה ומוסיקה ברצף הגילאים גן, א', ב'. במהלך השנים מודל ההכשרה שינה פניו ומבנהו בהתאם לשותפים לתהליך ההכשרה.

הכשרה להוראה בתוך בית ספר מאמן פועלת על פי עקרון "תכנון לימודים אורגני" (שיינמן, 1995).* מודל ההכשרה מתפתח, מתעצב ומתחשב בצורכי הלומדים, הלומדים והסביבה. בתהליך זה המורה פועל וחוקר את עבודתו תוך כדי תהליך ההוראה על בסיס האינטראקציות המתרחשות בשיעור בין המורה והתלמידים.

התמחות תנועה וצליל צמחה מתוך הבנה והכרה בצורך המולד של העובר/הילד לפתח את כישוריו החברתיים, המוטוריים וההכרתיים באמצעות תחושות, התנסות, ניסיון וחוויה, המאפשרים תפקוד תקין.

בשנת תש"ס צוות התמחות תנועה וצליל במכללת "אוהלו" בדק האם בתהליך ההכשרה במודל הקיים, פרחי ההוראה מתנסים בהוראת מושגים באמצעות התנועה. מתוך שיחות עם בוגרי ההתמחות והמדריכים הפדגוגיים זוהתה בעיה בתהליך ההכשרה. פרחי ההוראה כמעט ואינם מתנסים בתחום התמחותם בעבודה מעשית. הוחלט לבצע שינוי בתהליך ההכשרה ולבנות דגם לעבודה מעשית בתחום ההתמחות בגן ובית הספר, דגם המחבר בין תיאוריה ומעשה בליווי איש מקצוע מתחום הדיסציפלינה.

בדגם ההכשרה החדש שהוצע ישולבו פרחי הוראה, המתמחים "בתנועה וצליל", במשך יום בשבוע בעבודה מעשית, בו ילמדו נושאים הנלמדים בגן ובבית הספר, באמצעות התנועה והמוסיקה. במסגרת ההתנסות הסטודנטים יונחו ע"י מדריך פדגוגי בעל הכשרה בתחום זה, שיאפשר פיתוח ועידוד יכולות נוספות בסטודנטים, המתמחים בתחום תנועה וצליל.

שיטת ההכשרה פועלת על בסיס ארבעה עקרונות:הוראה ולמידה פעילה, למידה בדרך מחזורית וספיראלית, הוראה אינטרדיסציפלינרית והוראה בדרך תכנון לימודים אורגני.
בהכשרה באים לידי ביטוי מרכיבים רבים: חומרים, הנחייה, מיומנויות, תפקידי המדריך הפדגוגי, תפקידי פרח ההוראה, תפקידי צוות החינוכי בבית הספר ורפלקציה.

מהלך יום ההתנסות

1. הערכות והוראה בגן – הבוקר מוקדש להכנות לקראת הפעילות בגן. ההכנות כוללות עיון וניתוח של מערכי השיעור והכנת העזרים. בתחילת היום מתקיים שיעור בגן בשני מוקדים ובסיומו מתקיים דיון.

2. דיון – פרחי ההוראה מתנסים בניתוח אסטרטגיות בהוראה, שיקולי דעת, פתרון בעיות ורפלקטיביות בהוראה. פרחי ההוראה מפתחים כישורים לניתוח השיעור, בדיקת מטרות, ומושגים שנרכשו.

3. למידה פעילה – שיעור בתנועה בהדרכת רכזת ההכשרה. בשיעור לומדים תוכן מתוך אחת הדיסציפלינות באמצעות תנועה ומוסיקה.

4. התנסות בהוראה בכיתות א' וב'.

5. סדנת רפלקציה – דיון, ניתוח השיעורים בפורום פרחי ההוראה / אחת ממחנכות הכיתה ורכזת ההכשרה.

במאמר ניתנת סקירה על מבנה ההכשרה למתמחות בתנועה וצליל בגיל הרך במסגרת בית ספר מאמן, יתרונותיו וחסרונותיו, בשלוש שנים נחקרות: תשס"א, תשס"ב ותשס"ג.

במהלך שנת תשס"א ותשס"ב חלקם של פרחי ההוראה, המדריך הפדגוגי והילדים היה המשמעותי ביותר בתהליך ההכשרה. בשנת תשס"ג צוות המחנכים והנהלת בית הספר הפכו לחלק חשוב ובלתי נפרד בפיתוח מודל ההכשרה.

במודל ההכשרה ניכרת למידה של המדריך הפדגוגי, הנובעת מניתוח הממצאים ומחשיבה רפלקטיבית, אשר באה לידי ביטוי בממצאים. בעיות וקשיים, שהתגלו בשנת תשס"א סייעו להכנה, לתכנון ולשיפור התכנית, אשר תסייע להתפתחות פרחי ההוראה ולהפנמת תהליך ההוראה באמצעות תנועה ומוסיקה.

במהלך שלוש שנות ההכשרה הנחקרות ניכרה תרומה להתפתחות חשיבה רפלקטיבית ולפיתוח תפיסה פרופסיונאלית. בשנת תשס"ב, הנחייה של שלושה מדריכים בתהליך ההכשרה גרם לשיתוף פעולה רציף וללמידה משותפת בין המנחים, אשר חשפה את חוסר שיתוף הפעולה של הצוות החינוכי בבית הספר. עובדה זו מנעה מפרחי ההוראה הכרה מעמיקה יותר של תכנית לימודים ברצף הגילי והקשתה על הפעלת שיקולי דעת המתחשבים במבנה הכיתה וקבוצת הלומדים.

מודל ההכשרה בתשס"ג היה שונה והתאפיין בשיתוף פעולה עם צוות ביה"ס, שבא לידי ביטוי בלמידה משותפת של הצוות עם הסטודנטיות. הלימוד המשותף השפיע על תפיסת ההוראה של הצוות החינוכי, יצר שינוי בתכנית הלימודים ובשיטות ההוראה, הוראה הרואה בגישה אינטרדיסציפלינרית המשלבת את התנועה והמוסיקה. שינוי זה יוצר שינוי בסביבת ההוראה בה מלמדות הסטודנטיות, בסיטואציות ובאקלים הכיתה.

 

*שיינמן, ש. (1995). תיאטרון הכיתה, הוצאת צ'ריקובר, תל אביב.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    לעפרה ולטר שלום רב אני קודם כל התגעגעתי לשיעורים שלך ואני רוצה להודות לך מאוד שכל הזמן עזרת ותמכת . ורוצה להגיד לך שכל מה שלמדתי איתך אני לקחתי לעבודה ואפילו גננות ותיקות לוקחות ממני וזה נתן לי הרגשה מאוד טובה . תודה לך והמשך שנה פורייה מוצלחת לכולם

    פורסמה ב 27/09/2006 ע״י סוהאד דגש
    מה דעתך?
yyya