מודל הוראה-למידה ברשת חברתית מאל"ף והלאה

עידית אבני וד"ר אברום רותם, דצמבר 2012


תקציר
הוראה ולמידה ברשת חברתית מזמנת פן חדש להתנהלות החינוכית המוכרת. בפן זה מודגש הטבע החברתי של האדם, המעצב כמעט כל היבט בחיינו, ומהווה אמצעי להעמקת תהליכי הוראה ולמידה וטיפוח כישורי הפרט בהתבסס על היבטים חברתיים. מוצע בזאת מודל ליישום הוראה למידה ברשת חברתית חינוכית, תוך התייחסות למאפיינים מרכזיים שמזמנים את ניצול הערך המוסף של הרשת ללמידה ומונעים "ביות" תהליכי הוראה-למידה מסורתיים.
המודל מלווה במדריך למורה וכולל טופס תכנון פעילות חינוכית ברשת חברתית מאל"ף והלאה.

אל"ף- אתיקה כתשתית חינוכית וערכית העומדת בבסיס הפעילות האישית והחברתית ברשת החברתית;
בי"ת- בניית תשתית לכל פעילות חינוכית ברשת חברתית ;
גימ"ל- גיבוש מתווה הפעילות ודרכי יישומה. בנוסף, כולל המדריך המלצות לפעילות ברשת חברתית באמצעות התקן נייד (טאבלט ודומיו) שבידי כל תלמיד.
כל אלה נועדו למימוש מיטבי של הת"ו – קידום התרבות בעידן הדיגיטלי, בתקופה של תמורות חברתיות וערכיות, בשאיפה שבה כל אדם מתנהל בדרך מושכלת וראויה כאזרח משפיע ומושפע,.

במאמר זה נמצא הגדרות של מהות רשת חברתית, אמצעי היישום הטכנולוגיים של רשת חברתית, מרכיבי מפתח ברשת חברתית, והבחנה בינה לבין כלים שיתופיים מקוונים אחרים, ועיקרו - המלצות קונקרטיות, הנגזרות מרציונל הוראה-למידה שיתופית, ליישום ברשת חברתית הלכה למעשה.

למאמר של ד"ר אברום רותם ועידית אבני


מודל הוראה-למידה ברשת חברתית מאל"ף והלאה
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya