מודלים משתנים עבור חקירת פדגוגיה עם טכנולוגיות מידע

מאת: M. Webb

Webb, M . "Changing models for researching pedagogy with information and communications technologies", Journal of Computer Assisted Learning; Feb2013, Vol. 29 Issue 1, p53-67. מאמר זה בוחן מודלים של פדגוגיה על ידי שימוש במחקר האחרון שנערך עם מורים ועם תלמידיהם וגם בהתפתחויות התיאורטיות.

המאמר סוקר מודלים פדגוגיים קיימים המתחשבים מעט בשימוש בטכנולוגיות המידע (ICT) וגם מודלים המתמקדים באופן ספציפי יותר בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה.

מסגרת עבודה אפשרית להבנת הפדגוגיה מתחילה להופיע, וניתן ליישמה הן ללמידה מקוונת והן ללמידה פנים אל פנים.

מסגרת עבודה זו משלבת וויסות פרטני וקבוצתי של למידה, שבו ההצדקה הפדגוגית היא שקופה ונחלקת בין התלמידים, המורים ואחרים המעורבים בלמידה של התלמידים.

מסגרת העבודה צריכה לשלב את האלמנטים המכוונים ואת חלוקת התפקידים המאפיינים הערכה מעצבת בפדגוגיה וגם תרבות למידה שיכולה לאפשר אינטראקציה תומכת.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya