מה קורה כאשר מערך השיעור המקורי של המורה משתבש במהלך ההוראה בכיתה ?

מה קורה כאשר מערך השיעור המקורי של המורה משתבש במהלך ההוראה בכיתה ? תופעה שעשויה לקרות למורים גם ותיקים במהלך ההוראה בכיתה. סרט וידאו מדגים בצורה יעילה כיצד מורה לשפה ולשון אנגלית בביה"ס אמריקאי מנסה להתמודד עם מערך שיעור אשר השתבש וכיצד יש לתכנן אחרת את עקרונות ההוראה הפעילה בלמידה בקבוצות תוך שימוש מושכל במיפוי מושגי והפעלה מושכלת של קבוצות הלמידה . כלומר , כיצד ליצור פיגומים ותמיכה ללמידה הפעילה בכיתה וכיצד להימנע מיצירת מורכבות יתר כבר בתחילת השיעור .

קישור ישיר לסרט הוידאו

לסרט הוידאו

ראה גם :

על תהליכי קבלת ההחלטות של המורה בכיתה

 סימולציה מבוססת תרחישים המיועדת למורים ולמנהיגות בית ספרית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya