מה מספרים לנו סקרי בוגרים על איכותן של תוכניות ההכשרה להוראה?

Bastian K.C., Sun, M. and Lynn, H. (2021). What Do Surveys of Program Completers Tell Us About Teacher Preparation Quality? Journal of Teacher Education, 72(1), 11-26

 

בשנים האחרונות קיים לחץ הולך וגובר על תוכניות להכשרת מורים לספק ראיות לאיכותן, לעקוב אחר יעילות ההוראה של בוגריה וכן להשתמש בנתונים ובראיות לצורך שיפור התוכנית. הערכת איכותן של תוכניות אלה נעשית, בין היתר, באמצעות סקרים הבודקים את תפיסותיהם של הבוגרים ביחס לתוכנית ההכשרה. לסקרים אלה, המועברים בתום הלימודים או במהלך השנה הראשונה להוראה, שלושה יתרונות עיקריים:

 1. הם מספקים משוב מיידי באשר לאיכותה של תוכנית ההכשרה.
 2. הם מאפשרים לקבל מידע ספציפי לגבי רכיבי ההכשרה.
 3. הם מהווים הערכה ישירה של איכות התוכנית (בשונה מהערכת איכות ההוראה של הבוגרים, המהווה הערכה עקיפה).

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק האם איכות תוכנית ההכשרה, כפי שנמדדת באמצעות תפיסות הבוגרים, מנבאת את מידת האפקטיביות שלהם כמורים ואת התמדתם בתפקיד?

 

שיטה

המחקר הוא מחקר רחב-היקף שנתוניו מבוססים על סקר בוגרי תוכניות הכשרה להוראה במדינת צפון קרולינה שבארצות הברית. הנתונים כוללים את תגובותיהם של הבוגרים לסקרים שנערכו בשנים 2014-2013, 2015-2014 ו-2016-2015  במכללות או באוניברסיטאות ברחבי המדינה. כמו כן, נתוני המחקר כוללים נתונים לגבי איכות ההוראה של אותם בוגרים בשנה הראשונה שלהם בהוראה והתמדתם בתפקיד (כלומר, האם המורה המשיך ללמד בשנה השנייה בבית הספר במדינה).

לצורך קביעת איכות ההוראה נעשה שימוש בשני מדדים:

 1. תרומתם של המורים המתחילים להישגי התלמידים נמדדה באמצעות ציוני מערכת ההערכה של ערך מוסף לחינוך (Education Value-Added Assessment System; EVAAS) במבחני קריאה, מתמטיקה ומדעים.
 2. הערכת איכות ההוראה של המורים המתחילים כפי שנעשתה על ידי מנהלי בתי הספר ואשר מבוססת על המחוון הארצי להערכת מורים.

 

ממצאי המחקר

 • נמצא קשר חיובי בינוני בין תפיסות הבוגרים את איכות ההכשרה לבין תרומתם להישגי התלמידים. כלומר, ככל שהבוגרים דירגו את תוכנית ההכשרה כאיכותית יותר כך נמצא שההוראה שלהם תורמת יותר להישגי התלמידים.
 • נמצא קשר חיובי חזק בין תפיסות הבוגרים את איכות תוכניות ההכשרה לבין איכות ההוראה שלהם כפי שמשתקפת בהערכת ההוראה שלהם. במילים אחרות, ככל שהבוגרים תפסו את תוכנית ההכשרה כאיכותית יותר כך רמת איכות ההוראה שלהם הייתה גבוהה יותר.
 • נמצא קשר חלש בין תפיסות הבוגרים את איכות תוכניות ההכשרה לבין התמדתם בהוראה (חזרה ללמד בשנה השנייה להוראה). 

 

סיכום

יש חשיבות לכך שקובעי מדיניות ומורי מורים יבינו טוב יותר את הראיות שעולות מתוך סקרי בוגרים באשר לאיכותן של תוכניות הכשרה להוראה. ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שאיכות תוכנית ההכשרה כפי שנמדדת באמצעות תפיסותיהם של בוגרי התוכניות מנבאת את האפקטיביות שלהם כמורים מתחילים ואת התמדתם בהוראה. 

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הערכת איכות

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya